ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ และรุ่นโรงเรียนนาชาติ จำนวน 85 คน รวมถึงพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาประจำปี 2550 จำนวน 130 คน
...อ่านต่อ
ชมรมส่งเสริมสมาธิ และ พัฒนาศีลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพระอาจารย์สมบัติ สัมมาผโล เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสำคัญของการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธฯ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชมรมต่อไป
...อ่านต่อ
สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
...อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล จังหวัดปทุมธานี จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ครอบครัวอบอุ่น” ครั้งที่ 1 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม กว่า 1,500 คน มีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้
...อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน จัดโครงการอบรม ดีเจวัยใส ใส่ใจคุณธรรม โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองอธิการบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีหล่อเทียนปฐมฤกษ์ เป็นทียนชนวนพรรษาประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรนาโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณมนวิภา ประชัญคดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ในวาระแห่งปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษานี้ หน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างมากมาย ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ซึ่งดูแลเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
...อ่านต่อ
สำนักงานสหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในตลอดเดือนมิถุนายน
...อ่านต่อ
ศูนย์สาขาวัดราษฎร์สังคมบ้านหนองซอน จัดอบรมเยาวชนโครงการส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธาร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 61 คน และคณะครูอีก 10 คน
...อ่านต่อ
สาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีอัญเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยสาธุชนพร้องเพรียงกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สวมชุดสีขาวสะอาด สง่างาม รวมใจกันร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล เป็นตัวแทนกล่าว สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
...อ่านต่อ
เมื่อหลายเดือนก่อน มีเหตุการณ์ที่ชาวพุทธลืมไม่ลง นั่นคือ ชาวพุทธในอำเภอธารโตหนีย้ายจากเรือนเพราะโดนทำร้ายจากผู้ก่อการร้าย และมาหวังพึ่งวัด วัดที่ชาวพุทธเหล่านั้นเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ คือ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระครูเขมวงศานุการ เป็นเจ้าอาวาส พระผู้หยัดสู้อยู่รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
วัดภาวนาจอร์เจีย วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทจำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าฝึกอบรมรักษาศีล 8 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นมา สำหรับพิธีบรรพชาเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท คณะญาติและสาธุชน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ 3 รอบ ซึ่งมีผู้อัญเชิญไตร
...อ่านต่อ
ท่ามกลางบรรยากาศเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธและพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ทว่าความห่วงใยจากพี่น้องไทยยังคงรักในพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ และร่วมแสดงความรักด้วยการส่งกำลังใจยังคงมีต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
พุทธศักราช 2550...ปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของชาวไทย ที่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็เห็นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์กันมากมาย รวมถึงอนาคตของชาติอย่างเยาวชนทุกคนที่ถึงแม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะขึ้นเป็นประชากรเต็มขั้น ก็ยังสวมหัวใจเลือดไทยเต็มร้อย ออกมาทำความดีกันพร้อมหน้า
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีครูอาจารย์ และ นิสิต ชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะร่วมพิธี จำนวนกว่า 6,140 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าฤดูฝน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ อยู่จำพรรษาตามวัดวาอารามหรือบริเวณอันกำหนดขึ้น งดการออกจาริกไปยังถิ่นต่างๆเป็นเวลา ๓ เดือน ช่วงเวลาแพ่งการเข้าพรรษา จึงเป็นโอกาสให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปรารภความเพียร เจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเวลาแห่งการฝึกฝนอบรมตนของพระภิกษุสามเณรอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 650 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 50 ท่านด้วยกัน โดยมีนาย ธนศักดิ์ กระต่ายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นประธาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
...อ่านต่อ
วัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีเริ่มขึ้นในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคณิตา ช่วยขุนทด เป็นตัวแทนกล่าวและสาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสุทธิวงดำรงวิทย์ โดยการนำของผู้อำนวยการ นายบารมี เหมือนสุทธิวงศ์ ได้นำนักเรียนกว่า ๘๐ คนเข้ารับการอบรมศีลธรรม ณ ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมตักบาตรจำนวนกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฎิสังขรณ์ ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำ (พระมงคลเทพมุนี) สาธุชนที่มาร่วมในงานพร้อมใจกันสวมชุดขาวล้วน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันสะอาด สงบ สง่างามให้สืบต่อมา ซึ่งพิธีบุญเริ่มในภาคสายโดย พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ประธานสงฆ์นำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร