สาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีอัญเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยสาธุชนพร้องเพรียงกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สวมชุดสีขาวสะอาด สง่างาม รวมใจกันร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล เป็นตัวแทนกล่าว สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
...อ่านต่อ
เมื่อหลายเดือนก่อน มีเหตุการณ์ที่ชาวพุทธลืมไม่ลง นั่นคือ ชาวพุทธในอำเภอธารโตหนีย้ายจากเรือนเพราะโดนทำร้ายจากผู้ก่อการร้าย และมาหวังพึ่งวัด วัดที่ชาวพุทธเหล่านั้นเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ คือ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระครูเขมวงศานุการ เป็นเจ้าอาวาส พระผู้หยัดสู้อยู่รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
วัดภาวนาจอร์เจีย วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทจำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าฝึกอบรมรักษาศีล 8 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นมา สำหรับพิธีบรรพชาเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท คณะญาติและสาธุชน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ 3 รอบ ซึ่งมีผู้อัญเชิญไตร
...อ่านต่อ
ท่ามกลางบรรยากาศเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธและพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ทว่าความห่วงใยจากพี่น้องไทยยังคงรักในพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ และร่วมแสดงความรักด้วยการส่งกำลังใจยังคงมีต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
พุทธศักราช 2550...ปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของชาวไทย ที่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็เห็นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์กันมากมาย รวมถึงอนาคตของชาติอย่างเยาวชนทุกคนที่ถึงแม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะขึ้นเป็นประชากรเต็มขั้น ก็ยังสวมหัวใจเลือดไทยเต็มร้อย ออกมาทำความดีกันพร้อมหน้า
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีครูอาจารย์ และ นิสิต ชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะร่วมพิธี จำนวนกว่า 6,140 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าฤดูฝน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ อยู่จำพรรษาตามวัดวาอารามหรือบริเวณอันกำหนดขึ้น งดการออกจาริกไปยังถิ่นต่างๆเป็นเวลา ๓ เดือน ช่วงเวลาแพ่งการเข้าพรรษา จึงเป็นโอกาสให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปรารภความเพียร เจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเวลาแห่งการฝึกฝนอบรมตนของพระภิกษุสามเณรอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 650 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 50 ท่านด้วยกัน โดยมีนาย ธนศักดิ์ กระต่ายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นประธาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
...อ่านต่อ
วัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีเริ่มขึ้นในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคณิตา ช่วยขุนทด เป็นตัวแทนกล่าวและสาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสุทธิวงดำรงวิทย์ โดยการนำของผู้อำนวยการ นายบารมี เหมือนสุทธิวงศ์ ได้นำนักเรียนกว่า ๘๐ คนเข้ารับการอบรมศีลธรรม ณ ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมตักบาตรจำนวนกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฎิสังขรณ์ ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำ (พระมงคลเทพมุนี) สาธุชนที่มาร่วมในงานพร้อมใจกันสวมชุดขาวล้วน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันสะอาด สงบ สง่างามให้สืบต่อมา ซึ่งพิธีบุญเริ่มในภาคสายโดย พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ประธานสงฆ์นำ
...อ่านต่อ
เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายแด่พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ชมรมครูแก้ว (คะ – รุ – รัต –ตะ - นัง) สำนักศรัทธาภิบาล วัดพระธรรมกาย จัดโครงการเพิ่มพัฒนาความสะอาด ทั้งกายใจ เทิดไท้ 80 ปี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 14 แห่ง อาทิ โรงเรียนมัธยมวิสุทธิ์กษัตริย์ตรี, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา สมาคมสันนิบาตภาค 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี , นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ และจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 150 คน ร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาค 1 ประจำปี 2549 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย โดยมีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศให้กับมูลนิธิ ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ลำดับ ดังนี้
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสว่างไสวขึ้นอีก ณ ต่างแดน จากที่วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จัดงานบุญเมื่อต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีอัญเชิญองค์พระประธาน เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ในครั้งนี้
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วันขึ้น ในโครงการ The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 8
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมโนนะคลับและ บริษัท NPC Human Development จัดโครงการค่ายคุณธรรมเครือข่ายครู องค์กรนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีคณะอาจารย์ และ นักเรียน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน มาเข้าร่วม
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาถือกำเนิดในดินแดนเอเชียใต้ ปัจจุบันคือแผ่นดินของประเทศอินเดียและเนปาล แต่ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านั้นนับถือศาสนาฮินดูกัน แต่เมื่อไม่นานมานี้ที่อินเดีย ชาวฮินดูกว่า2หมื่นคนได้เข้าพิธีขอถึงไตรสรณคมน์
...อ่านต่อ
โดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกาย นานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ จัดงาน วันวิสาขบูชา หนุ่มสาวเมืองสิงคโปร์ ตั้งใจจัดงานปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ ด้วยการติดต่อไปยังรัฐบาล ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ในการขอสถานที่จัดงานวิสาขบูชา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบ และอนุมัติ จึงทำให้ได้ทำเลที่ดีที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ คือ แถบ “เบนเดเมียร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง ย่านชุมชน เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม “กำลังใจจากพี่...สู่น้องในโลกมืด” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แม้เป็นผู้พิการทางสายตา ได้ศึกษาธรรมะ ด้วยรูปแบบที่สนุกสนานผ่านการนำเสนอจาก ยุวทูตทางก้าวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบที่สอบได้อันดับ 1 ถึง 10 ระดับประเทศ จากผู้สมัคร 5,000,000 คน ในโครงการสอบตอบปัญหา “ธรรมะทางก้าวหน้า”
...อ่านต่อ
สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร