สร้างบารมีเป็นหมู่คณะใหญ่ สิ่งที่สำคัญ คือ ความยุติธรรม
...อ่านต่อ
คนแต่ละคนล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะโดยแสดงออกหรือไม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ตนเองเป็นคนจริงใจบริสุทธิ์ใจ คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น
...อ่านต่อ
บางคนเป็นมีลักษณะเก็บกด คือ ดูภายนอกเผินๆ เหมือนไม่มีอะไร
...อ่านต่อ
คนที่ใจบาปเป็นปกติ เหมือนผ้าสีดำผืนหนึ่ง เอาอะไรมาป้าย ก็เหมือนกับสีไม่เปลี่ยน
...อ่านต่อ
ในระหว่างที่ใจตก มีหลักอยู่ว่า.. ใจตกหรือไม่นั้น สัมพันธ์กับบุญในตัว
...อ่านต่อ
มีหลักการข้อหนึ่งของโยนิโสมนสิการ คนเรามีกาย วาจา ใจ ซึ่งเนื่องถึงกัน
...อ่านต่อ
โยนิโสมนสิการ คือ การทำไว้ในใจโดยแยบคาย แต่ถ้าว่าโดยเนื้อหา ก็คือ ให้คิดเป็น รู้จักคิด
...อ่านต่อ
เราเองอยู่ในวัด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Super กัลยาณมิตร แต่บางทีเหลียวซ้ายแลขวา
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะให้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่งและมีความสุขได้.. หลักง่ายๆ
...อ่านต่อ
การที่ทุกคนมาสร้างบารมีร่วมกัน แม้เวลาจะผ่านไป สิบปี ยี่สิบปี สามสิบปี
...อ่านต่อ
อย่าไปคิดน้อยใจตัวเอง ห้ามคิดน้อยใจเด็ดขาด ว่าทำไมเราจึงโชคไม่ดี คนอื่นเขาโชคดีได้รับบุญที่ดีกว่าเรา
...อ่านต่อ
การทำงานเป็นทีม สิ่งที่สำคัญ ก็คือ ความอดทน
...อ่านต่อ
นักเดินเรือจะสั่งลมให้เปลี่ยนทิศนั้น..สั่งไม่ได้ แต่ว่าการปรับใบเรือสามารถทำได้
...อ่านต่อ
"หากเราทำปัจจุบันไว้ดี จะทำอะไรต่อไปข้างหน้าก็ง่าย.."
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้รับบุญลงงานแล้ว เราจะเจอสภาวะงานที่ไม่เหมือนกับการเรียนหนังสือ
...อ่านต่อ
ความยากของการทดลองฝึกงานรับบุญในองค์กรอยู่ตรงไหน ?
...อ่านต่อ
ในวัดคนที่เจอเรื่องไม่ถูกใจ ไม่ได้อย่างที่คิดมากที่สุด ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
...อ่านต่อ
คนเรามีความคิดที่หลากหลาย บางครั้งก็เจอคนที่คิดเหมือนกับเรา บางครั้งก็เจอคนที่คิดไม่เหมือนกับเรา
...อ่านต่อ
พระภิกษุที่รับบุญในองค์กรบ้างก็เป็นธรรมทายาท บ้างก็มาจากสามเณร ก็มีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก
...อ่านต่อ
วันนี้เรามาประชุมพร้อมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ภายในตัวของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร