อย่าไปคิดน้อยใจตัวเอง ห้ามคิดน้อยใจเด็ดขาด ว่าทำไมเราจึงโชคไม่ดี คนอื่นเขาโชคดีได้รับบุญที่ดีกว่าเรา
...อ่านต่อ
การทำงานเป็นทีม สิ่งที่สำคัญ ก็คือ ความอดทน
...อ่านต่อ
นักเดินเรือจะสั่งลมให้เปลี่ยนทิศนั้น..สั่งไม่ได้ แต่ว่าการปรับใบเรือสามารถทำได้
...อ่านต่อ
"หากเราทำปัจจุบันไว้ดี จะทำอะไรต่อไปข้างหน้าก็ง่าย.."
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้รับบุญลงงานแล้ว เราจะเจอสภาวะงานที่ไม่เหมือนกับการเรียนหนังสือ
...อ่านต่อ
ความยากของการทดลองฝึกงานรับบุญในองค์กรอยู่ตรงไหน ?
...อ่านต่อ
ในวัดคนที่เจอเรื่องไม่ถูกใจ ไม่ได้อย่างที่คิดมากที่สุด ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
...อ่านต่อ
คนเรามีความคิดที่หลากหลาย บางครั้งก็เจอคนที่คิดเหมือนกับเรา บางครั้งก็เจอคนที่คิดไม่เหมือนกับเรา
...อ่านต่อ
พระภิกษุที่รับบุญในองค์กรบ้างก็เป็นธรรมทายาท บ้างก็มาจากสามเณร ก็มีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก
...อ่านต่อ
วันนี้เรามาประชุมพร้อมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ภายในตัวของเรา
...อ่านต่อ
.....สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ครั้งนั้น
...อ่านต่อ
....กุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งความดี มี ๑๐ ประการ คือ
...อ่านต่อ
หากจะกล่าวโดยละเอียดยิ่งขึ้น การรักษาศีล ๕ คงมิใช่พียงแค่การไม่ฆ่าสัตว์
...อ่านต่อ
ผู้ใด ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นแล คือที่พึ่งอันเกษม คือที่พึ่งอันอุดม
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของท่านเอง
...อ่านต่อ
หนทางที่จะนำไปสู่อายตนนิพพานนั้นอยู่ในกลางตัวเรา เป็นเส้นทางสายกลางสายเดียวไม่มีสอง
...อ่านต่อ
การทำทานกับการไม่ทำทาน หรือการให้กับการไม่ให้ มีผลแตกต่างกันอย่างไร
...อ่านต่อ
วันนี้เรามาประชุมพร้อมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ภายในตัวของเรา
...อ่านต่อ
ทุกวันอาทิตย์อย่าขาด มาวัดกันให้สม่ำเสมอ แล้วก็ชักชวนหมู่ญาติของเรา
...อ่านต่อ
…พวกเราเป็นคนเคยรวยมาก่อนทั้งนั้น แต่ตอนนี้ยังไม่รวยเหมือนแต่ก่อนก็เพราะมันมีเหตุ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร