การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เหมือนหงายของที่คว่ำ เหมือนเปิดของที่ปิด


จนทรพัย์ อับปัญญา มิจฉาทิฎฐิ สติไม่ดี ไม่มีกัลยาณมิตร ทำแต่เรื่องผิดศีล
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน หลับตาลาโลกไปแล้วก็ต้องเสวยผลบุญและบาปที่ได้กระทำมาเท่านั้น
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร) ได้ให้โอวาทเรื่องความประมาท
...อ่านต่อ
คุณค่าของมนุษย์ คือ การไม่ประมาท มีใจสูงกว่ากระแสโลก
...อ่านต่อ
ตราบใดที่ยังไม่ลงมือสร้างบุญบารมี ใช้ชีวิตไปสิบปีร้อยปี ก็เท่ากับหลอกตัวเองไป ๑๐ ปี
...อ่านต่อ
บทความหนึ่งจาก "ของดีพระไตรปิฎก" ซึ่งผู้รจนาใช้นามปากกา "แจ่มธรรม"
...อ่านต่อ
เมื่อการได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนั้นยากแสนยาก
...อ่านต่อ
"บุญ" คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว
...อ่านต่อ
เพราะเชื่อมั่นในปัญญาแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล