เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อุโบสถวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๑
...อ่านต่อ
แหล่งดาวน์โหลดหนังสือวัดพระธรรมกาย ภาคภาษาจีน
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากการขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
เปิดช่องใจให้ได้รับความสุขบ้าง กระแสแห่งความบริสุทธิ์ จะดึงดูดสิ่งดีๆ
...อ่านต่อ
มอบโล่เชิดชูเกียรติคุณความดี ให้กับ สถานีโทรทัศน์ DMC
...อ่านต่อ
ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ เป็นคุณธรรมชั้นสูง
...อ่านต่อ
แหล่งดาวน์โหลดหนังสือวัดพระธรรมกาย ภาคภาษาจีน
...อ่านต่อ
ใช้หนี้เก่า คือ ให้พ่อแม่ ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา ใช้หนี้ใหม่ คือ ให้ลูก
...อ่านต่อ
อิทธิบาทก็คือ “ทางดำเนิน ไปสู่ความสำเร็จ” ซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ
...อ่านต่อ
ผู้ที่มา ไม่ทันได้สร้างโบสถ์ มาขอหลวงพ่อ ร่วมบุญ สร้างโบสถ์ย้อนหลัง
...อ่านต่อ
ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
สำหรับขนาดกระเป๋าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ รอบนี้ถูกลดขนาดเหลือ 55 x 35 x 20 cm.
...อ่านต่อ
The Dhammakaya hand book is talk about Dhamma terms and definitions in Thai to English
...อ่านต่อ
สุดโชคดีอีกครั้งในชีวิต บุญลิขิตสมใจในปรารถนาอุโบสถวัดพระธรรมกายงามโสภา
...อ่านต่อ
พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่สำคัญที่ว่าเราเข้าถึงแล้วรึยัง
...อ่านต่อ
พระพุทธรูปยักษ์ในอัฟกานิสถาน ฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องฉาย 3D พระพุทธรูปแห่งบามียัน
...อ่านต่อ
ฟ้ามิได้แบ่ง 'ยอดคน' กับ 'คนธรรมดา' ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอ
...อ่านต่อ
หากเธอจะตอบแทนจริงๆละก้อ จงช่วยผู้อื่นต่อไป อย่าให้โซ่ของความรักนี้ขาดช่วงลงที่เธอนะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร