เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


 ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด
...อ่านต่อ
  สัตว์บางพวกขณะที่ลงสู่ครรภ์มารดาก็ดี อยู่ในครรภ์ก็ดี คลอดจากครรภ์ก็ดี
...อ่านต่อ
ทางเสื่อม ๕ ประการ มักมีการนอนหลับในเวลากลางวัน  เกลียดชังการลุกขึ้นในเวลากลางคืน(เช้าตรู่)
...อ่านต่อ
เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียม
...อ่านต่อ
“วันมหัศจรรย์ของโลก” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
  ขอให้รวยสวนกระแส ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา จะดลบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทางโลก
...อ่านต่อ
 ปัจจุบันนี้ มีชาวพุทธผู้ศรัทธาเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพิ่มมากขึ้นทุกปี
...อ่านต่อ
 คุณยายฉลวย สมบัติสุข เล่าว่าในยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้ไม่กี่คน ก็มีแม่ชีจันทร์หรือคุณยายจันทร์
...อ่านต่อ
คุณอาจจะไม่ได้ทุกข์ใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว  แต่ทว่าสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำต่างหากล่ะที่น่าเสียใจยิ่งกว่า
...อ่านต่อ
1.ถ้าคุณเกิดมาจน ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้าตอนจากโลกนี้ไป คุณก็ยังจน นั่นแหละความผิดของคุณ
...อ่านต่อ
พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม ขับเคลื่อนพระศาสนา เป็นชื่อของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก
...อ่านต่อ
ทำไมถึง “จน” เพราะคุณยังมีความคิดแบบคนจนที่ยังไม่พัฒนา  คนจน กับ คนรวย ว่าคิดต่างออกไปอย่างไร ?
...อ่านต่อ
 1. จนเงิน มีเงินไม่พอใช้เลี้ยงดูตัวเองหรือไม่พอเลี้ยงดูคนที่เรารัก 2. จนเวลา ไม่มีเวลาใช้ชีวิต
...อ่านต่อ
บ่ายวันนี้หน้าเซเว่นปั๊ม ปตท. แยกยางตลาด มีขอทานคนหนึ่ง ไปรอขอเงินหน้าประตู ทำให้ประตูอัตโนมัติเปิดตลอดเวลา
...อ่านต่อ
 สิ่งเดียวที่ชาวโลกรุ่นก่อนเชื่อว่า     สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถ เผชิญทุกข์   กำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไป และ
...อ่านต่อ
  ความสะอาดเป็นความดีสากล ไม่ว่าชนชาติใด ศาสนาไหน ล้วนชื่นชมความสะอาดทั้งสิ้น อานิสงส์ของความสะอาดมีมากมาย
...อ่านต่อ
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุง อคฺคึว สนฺธมํ. ค่อย ๆ ตั้งตัว เหมือนค่อย ๆ ก่อไฟจากกองน้อย   หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส. 
...อ่านต่อ
1. ชีวิตมีความเป็นระเบียบ  ยิ่งหัวสมองปลอดโปร่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ มีการจัดระเบียบความคิด
...อ่านต่อ
อย่าไปดูที่ "เรียนสูง" แค่ไหน แต่ให้ดูที่เอาไปใช้ได้หรือเปล่า. อย่าไปดูที่ "เก่ง" แค่ไหน แต่ให้ดูที่แก้ปัญหาได้หรือเปล่า.
...อ่านต่อ
"แม้เรายังไม่ได้เป็นอาทิตย์ยามเที่ยง แต่เราก็จะเป็นตะเกียงดวงน้อยๆ ส่องแสงสว่างในมุมมืดกันต่อไป"                
...อ่านต่อ
  เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร