เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ใช่ละคร แต่ที่แท้เป็นสมร ภูมิสู้ ธรรมอธรรมต่อกร กันอยู่
...อ่านต่อ
แต่ละท่านอ่านแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณดูละกันครับ แต่ผม search หาข้อมูลสนับสนุนมากพอควรก่อนจะตัดสินใจสรุปเป็น Note นี้มาให้อ่านกันครับ
...อ่านต่อ
ทั้งหมดจึงตกลงกันว่า จักไปเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า เพื่อศึกษาธรรม จึงไปชวน สัญชัยปริพาชก เจ้าสำนัก ไปด้วย...
...อ่านต่อ
แต่หากเรา "คิดร้าย" นอกจากสมองและ ร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเรา เองแล้ว ยังส่งสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและ ผู้อื่นอีกด้วย เราเรียกว่า "กรรมตามสมอง" และ "ตามสนอง" ทันที
...อ่านต่อ
รักพ่อแม่ให้กตัญญู รักคุณครูให้เคารพ
...อ่านต่อ
โกรธมา...โกรธตอบ ด่ามา...ด่าตอบ ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด
...อ่านต่อ
ความเมตตา ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ และสัตว์โลกสามารถดำเนินชีวิต ร่วมกันโดยสันติสุข
...อ่านต่อ
แม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิต หรือปัญหาเรื่องการทำงาน เป็นต้น
...อ่านต่อ
เวลาเราไปทำกิจกรรมหยาบ ที่เราใช้คำว่า “นอกรอบ” เราต้องนึกเป็นภาพไว้ในกลางตัว ไม่อย่างนั้นใจจะไม่มีที่ยึดที่เกาะ
...อ่านต่อ
ที่ทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย หรืออย่างน้อย ก็ได้เข้าถึง ความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
ขอให้พี่น้องนักสร้างบารมี ที่ใจใสใส...^_^ โชคดีตลอดปี ตลอดไป...จนถึงที่สุดแห่งธรรม นะจ๊ะ
...อ่านต่อ
การรักษาศีล ไม่เพียงเป็นการรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ หรือเพื่อรักษากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ทาน ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุใดๆ ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตต้อง "อด" กับ "ทน" อด คือ อยากได้แต่ไม่ได้ ก็อดไป ทน คือ อยากไม่ได้แต่ก็ได้ ก็ทนไป
...อ่านต่อ
วันพระรัตนตรัย เป็นวันเปิดหนทางไปสวรรค์ ไปพระนิพพาน วันแห่งความสุขนะ พี่น้องนักสั่งสมบุญ นักสร้างบารมี ทั้งหลาย...
...อ่านต่อ
ฉะนั้นหมั่นสั่งสมบุญทุกๆบุญ และอธิษฐานจิตให้ครอบคลุม อย่าให้มีช่องว่างรอยโหว่ เราโชคดีที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ ที่ท่านมีดวงปัญญา
...อ่านต่อ
จงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์ ทานวัตถุแม้มีประมาณน้อย อันนางเทพธิดานี้ ทำแล้ว ย่อมเป็นบุญ มีผลมาก
...อ่านต่อ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
แม้บางทีดูเหมือนว่ามาพบวัดเอง แต่ในความเป็นจริงหลวงพ่อต้องเสียบุญเพื่อไปดึงมาทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ใจที่ใสๆ บุญกุศลคุณงามความดี ที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
ก็เหมือนเปิดลิ้นชักความทรงจำ พอดีได้กลับมาฟังเพลงของพี่เบิร์ด แล้วผมโคตรมีความสุขเลย จำได้ว่าช่วงที่ฟังเพลงพี่เบิร์ดบ่อยๆเนี่ย
...อ่านต่อ
เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ พัฒนาและอัพเกรดไปมาก ฉลาดทั้ง Hardware และ Software
...อ่านต่อ