หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

       พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภทนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานมาก อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒๐ อสงไขย กับอีก...

..........................................................................................................................................

แบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ ผ่านจานดาวธรรม
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)


          เรามีส่วนในการรักษาโลกใบนี้และทำให้โลกนี้มีสันติสุข โดยเริ่มต้นที่ภายในตัวเรา เป็นการลงทุนที่ประหยัดที่สุด...

..........................................................................................................................................


ความสะอาด
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

        กุฏิของเรา หรือที่อยู่ของเราบนพื้นมนุษย์นี้ ถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย วิมานของเราที่เกิดขึ้นก็...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"๓ วิธีง่ายๆ ในการครองใจให้ลูกน้องรัก"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         ไม่ว่าใครมาอยู่กับเราก็ให้ความเมตตาเขา เรารักความสุข รักความสะดวกสบายอย่างไร คนอื่นเขาก็เป็นคน เขาก็รักความสุข รักความสะดวกสบายเหมือนเรานั่นแหละ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้เป็นคนจนจริงหรือไม่"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

          ความจริงแล้วคำว่า "สันโดษ" แปลว่า พอใจในสิ่งที่ควรมีควรได้ อะไรที่ไม่ควรมี ควรได้ก็อย่าไปพอใจมัน...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
มาทำความเข้าใจเรื่อง "การทำทาน" กันเถอะ
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า "ทาน" จริงๆ แล้วเป็นภาษาอินเดีย พอมาเป็นภาษาไทยคำว่า "ทาน" แปลว่า ให้ ...

..........................................................................................................................................


Look...ใหม่ ของคนทำสื่อมวลชน
โดย : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

         สื่อหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่โต จาบจ้วงหลวงพ่อ แต่เมื่อโดนฟ้องหมิ่นประมาท กลับลงขอขมาในหน้าใน...

..........................................................................................................................................


Smile World
"ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป"
โดย : บุณฑริกา

         ประเทศไต้หวันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน ซึ่งแต่เดิมจะนิยมเรียกว่า เกาะฟอร์โมซา...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |


 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org