ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


อุเบกขา คือ การวางเฉย จากวิบากกรรม ใช้ปฏิเสธกิเลส เรื่องกรรมการกระทำที่เป็นอกุศล แต่จะไม่ปฏิเสธเรื่องกรรม
...อ่านต่อ
ทำไม นักสร้างบารมี ใจต้องใส ภายใต้เงื่อนไข ใจใสเป็นบุญ - ใจขุ่นเป็นบาป  พระนิพพาน ต้องการ บุญ
...อ่านต่อ
รักด้วยใจ ปนกิเลส เหตุแห่งความทุกข์ รักด้วยใจ ที่ใสบริสุทธิ์ เหตุแห่งความสุขของใจ...รักเลือกได้... 
...อ่านต่อ
มดเอ๋ย มดแดง เล็กๆเรี่ยวแรง ขันแข็งขยัน ใครมากล้ำกลาย ถึงรังมัน วิ่งตรูกรูกันมา ทันที สู้ได้ หรือไม่ได้ ใจสาหัส ปากกัดก้นต่อย ไม่ถอยหนี
...อ่านต่อ
คำสอนในโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์เหมือนกันหมด ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
ชาวพุทธ มีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกัน คือ พระนิพพาน แต่ถ้าต่างก็วิธีการคิด พูด ทำ ที่ไม่เหมือนกัน
...อ่านต่อ
ไม่มีคำพูดใด เหมาะกับการฉลองชัยชนะ เท่ากับคำว่า "ชิตังเม"ไม่ได้ชนะใคร นอกจากชนะกิเลสในใจ ของตนเอง
...อ่านต่อ
ลูกเทพของคนอื่นทำอะไรอยู่ ไม่รู้ รู้แต่ว่า…ลูกของ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธมฺมชโย นี้ กำลังฟื้นฟูเชิดชูพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เทวนิยม นี้ ครองใจคนมานาน ก่อนสมัยพุทธกาล  ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกบนโลก โลกอันมืดมิดจากแสงแห่งธรรม
...อ่านต่อ
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้ ทั้งชาวพุทธ และชาวไม่พุทธ ต่างรู้ดี ว่า...ความสามัคคี
...อ่านต่อ
การกล่าวหา ประทุษร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ไม่ใช่...คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นการกระทำของมิจฉาทิฏฐิ พวกเดียรถีย์ นอกรีต
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมี คือ นักปราบมาร ประหารกิเลส ปฏิเสธความชั่ว ไม่มั่วอบายมุข...นอกจากทำความดี ทำใจให้ผ่องใส สั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
 หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านกล่าวไว้ว่า...หยุดให้มันได้ซะก่อน อื่นไม่ต้องพูดมากใหญ่โตมโหฬาร 
...อ่านต่อ
ต่าง คือ ไม่เหมือนกัน ความหมายก็ต่างกัน คำก็ไม่เหมือนกัน จะให้มีความหมายเหมือนกัน มันใช่ไหม ? บางเรื่อง มันยากจริงๆ
...อ่านต่อ
อดีตเคยทำไม่ดี มันก็ยากอยู่นะ ที่จะให้เชื่อว่า ปัจจุบัน เราทำดี เหมือนองคุลีมาล เคยเป็นโจรร้ายฆ่าคนมากมาย
...อ่านต่อ
พลุ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปไกล มีแสงสีสวยงาม จุดที่ไรก็จะเป็นที่สนใจ ของผู้ที่มาร่วมงาน หรือแม้แต่คนนอกงาน
...อ่านต่อ
 วันนี้ มีคนส่งเว็บไซต์ antidhammakaya มาให้ เห็นชื่อแล้ว เกิดความสงสัย ทำไม เขาไม่รู้ หรือว่า...คำว่า Anti แปลว่า ต่อต้าน
...อ่านต่อ
คนที่โกรธเรา เขาอาจเข้าใจผิด ได้ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ก็เผลอไปคบคนพาล ถูกจ้างวานจึงหลงผิด ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
 "เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน สุคติไม่มีสำหรับเจ้า ทุคติเท่านั้นอันเจ้าพึงหวัง."
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั่วไป เขาจะลาทีปีเก่า ไปว่ากันใหม่ในปีหน้าแต่สำหรับ นักสร้างบารมี ปีเก่า คือ ปีที่เราใช้ชีวิตเดิมพัน ในการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
อาบน้ำชำระร่างกายเสร็จ ก็ควรทำความสะอาดกระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ์ทุกครั้ง มิเช่นนั้น หินปูนก็เกาะติดกระเบื้อง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร