จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


อบรมระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ถึง ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสั่งสมบุญ แทนคุณแผ่นดิน
...อ่านต่อ
เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่เพียงได้บุญจากการสร้างพระพุทธรูป แต่ยังได้
...อ่านต่อ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมใจพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินอุปสมบทหมู่
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่า "สังฆทาน" เป็นประมุขของผู้หวังบุญ และพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา
...อ่านต่อ
รูปกายมหาบุรุษ จึงเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพวิชา เป็นคลังแห่งความรู้ ในการที่จะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์
...อ่านต่อ
จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
โลกของเราใบนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมมานานแสนนาน ธรรม ที่คุ้มครองโลกนี้เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ
...อ่านต่อ
ถ้าจะทำบุญให้ครบ ๒๐,๐๐๐ วัด หากทำบุญวันละ ๑ วัด ต้องใช้เวลาถึง ๕๔ ปีและนี่คือการย่นเวลาแห่งการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็น ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ โดยองค์กรยุวพุทธ ฯ
...อ่านต่อ
บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธที่จะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม
...อ่านต่อ
สาธุชนน้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ อันประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร ปัจจัย ยารักษาโรค ย่าม และร่ม
...อ่านต่อ
คงไม่มีของขวัญล้ำค่าใดๆ จะนำมาซึ่งความปีติภาคภูมิใจมาสู่หลวงพ่อ เท่ากับได้เห็นลูกๆ เข้าถึง "พระธรรมกาย"
...อ่านต่อ
หลังผ่านวันงานธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุสามเณร และเหล่าสาธุชน ต่างพร้อมใจกัน
...อ่านต่อ
การได้มาร่วมหล่อองค์พระอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำผังสำเร็จที่จะได้กายมหาบุรุษ ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล