วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ การที่ชาวโลกสร้างบุญนั้น นอกจากเป็นความสุขของชาวโลกเอง แต่เป็นความสุขของชาวสวรรค์ด้วย
...อ่านต่อ
 วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วทั้งโลก คือเป็นวันออกพรรษา ซึ่งพร้อมกันทั้งโลก แม้พระพุทธศาสนาที่อยู่ในเขตหนาวก็ตาม
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา. ไม่ได้อยู่ที่. พระพุทธรูป หรือ พระไตรปิฎก.
...อ่านต่อ
หลวงพ่อครูไม่ใหญ่กับคุณยาย มองว่าแค่นี้ไม่พอให้อายุพระพุทธศาสนายืนยาว เหมือนดังเช่น
...อ่านต่อ
วันหนึ่งหลวงพ่อธัมมชโยได้มา ปรารภกับหลวงพ่อว่า ท่านกำลังค้นอยู่ว่า...ทำอย่างไรถึงจะทำทานในชาตินี้ แล้วไม่ต้องไปทำอีกในชาติต่อๆ ไป
...อ่านต่อ
  ช่วงนี้เหลืออีกสิบห้าวันจะออกพรรษา พระบางรูปจำเป็นต้องลาสิกขาไป ดังนั้นพระลูกพระหลานใครก็มาร่วมกันถวายภัตตาหารสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ปฏิบัติตามหลวงปู่  ซึ่งพวกเราก็สามารถทำได้  ให้แก้ไขตัวเอง  เรื่องทำมาหากินทำแต่พอดีแต่นั่งสมาธิเอาจริงยิ่งกว่าการทำมาหากิน
...อ่านต่อ
สะเดาะโซ่ตรวนหลังจากฝึกวิชาสะกดจิตจนชำนาญแล้ว มารร้ายก็ส่งเสริมชักจูงข้าพเจ้าให้ไปพบกันไอ้เสือเก่าผู้หนึ่ง
...อ่านต่อ
"วัด" เป็นเครื่องวัดของคนเข้าวัดว่า กิเลสหรือสิ่งไม่ดีนั้นหมดไปแค่ไหน ยังเหลืออีกแค่ไหน
...อ่านต่อ
ก่อนจะรักสังคม ก่อนจะรักพระพุทธศาสนาได้ ต้องรักตัวเองก่อน ..รักตัวเอง.. ต้องเริ่มต้นจากความสะอาด และความเป็นระเบียบ
...อ่านต่อ
การกระทำใดๆไม่ว่าของใคร หากทำแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นบาปและทุกข์ลดลง
...อ่านต่อ
อะไรที่เป็นบุญให้รีบทำกันให้เต็มที่ และให้ไปตาม Man Man มาบวชกันให้เต็มแผ่นดินนะ
...อ่านต่อ
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
...อ่านต่อ
หลังงานบุญพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 32 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ หอฉันคุณยายฯ
...อ่านต่อ
บุญของเราจะได้เพิ่มขึ้น อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทำกันครั้งนั้นแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว “บุญ”
...อ่านต่อ
"เหตุผลใช้ได้กับเหตุผล เราไปใช้เหตุผลกับคนที่ไม่ต้องการเหตุผล"
...อ่านต่อ
มันยากมาก...แต่ตายง่าย ดังนั้นจะต้องรีบ สร้างบุญบารมีกันให้เยอะๆ
...อ่านต่อ
แม้ว่าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรม ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคม
...อ่านต่อ
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะประณีตตามไปด้วย
...อ่านต่อ
ใจของชาวโลกจะได้สว่างสไวไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขที่แท้จริง วันนี้ที่เรามาร่วมใจถวายโคมเพื่อเตรียมจุดในวันเพ็ญที่จะมาถึง
...อ่านต่อ
วิสัยบัณฑิต แปลว่า ผู้มีความชำนาญในการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายหรือดีเพียงใดก็ตาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร