วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ ก็คือจะต้องรู้แจ้ง เห็นในเรื่องราวของชีวิต
...อ่านต่อ
ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายชีวิต จึงได้ใช้ชีวิตไปอย่างสะเปะสะปะ
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน นานมากจนเราแทบไม่เชื่อทีเดียวว่า
...อ่านต่อ
ทุกวันอาทิตย์อย่าขาด มาวัดกันให้สม่ำเสมอ แล้วก็ชักชวนหมู่ญาติของเรา
...อ่านต่อ
ธรรมกาย คือ กายตรัสรู้ธรรม ที่มีอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา
...อ่านต่อ
บุญนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร