อย่าสนใจ คำคน บ่นเสียดสี
...อ่านต่อ
เมื่อผีหลอก มักรุ้ทัน ว่านั้นผี
...อ่านต่อ
เศษเปลือกหอย ด้อยคำ นำมาแต่ง
...อ่านต่อ
แม้เคยชั่ว เคยผิด ติดนิสัย
...อ่านต่อ
ลอง ปิดตา ปิดหูกันดูบ้าง
...อ่านต่อ
รสหอมหวาน แมลงผึ้ง จึงแตะต้อง
...อ่านต่อ
เรื่องคาวคาว ชั่วโฉด โหดระห่ำ
...อ่านต่อ
ร้อนแสงแดด ร่มกั้น พอกันได้
...อ่านต่อ
อันเสาหลัก ผลักทุกวัน ยังสั่นไหว
...อ่านต่อ
การอ่านคน อ่านยาก ลำบากหน่อย
...อ่านต่อ
คนรู้น้อย แต่คิดว่า ข้านี่เก่ง
...อ่านต่อ
คนขับรถ เมื่อหยุดรถ ตามกฏได้
...อ่านต่อ
ลิงล่ามโซ่ ห่างมา เเค่ว่าหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผึ้งตอมเคล้า ดอกไม้หอม ดอมรสหวาน
...อ่านต่อ
บ้านหลังงาม ใช้งาน มานนานเเล้ว
...อ่านต่อ
ปากคนพาล มีไว้ เพื่อใช้ต่ำ
...อ่านต่อ
เมธีชน ถึงต้อยต่ำ เผ่ากำเนิด
...อ่านต่อ
ทั้งมือเท้า และสมอง ต้องเคลื่อนไหว
...อ่านต่อ
อันดาบดี ลับไว้ เก็บในฝัก
...อ่านต่อ
ต้นไผ่น้อย ค่อยแตกหน่อ เป็นกอใหญ่
...อ่านต่อ
อยู่ด้วยกัน กระทบกระทั้งกัน นั้นไม่แปลก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร