เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


หยุดนั้นคืออะไร หยุดนั้นไซร์คือทุกสิ่ง หยุดใจไม่ประวิง ปล่อยใจดิ่งนิรันดร์กาล
...อ่านต่อ
การบน ไม่ว่าจะบนกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นกิเลสตระกูลโมหะหรือความหลง มีผลทำให้อาจจะหลุดจากเส้นทางพระรัตนตรัยได้
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยออกจากบ้านก็ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีรักต้องฝัง คือ ฝากแม่ธรณีไว้ด้วยความนอบน้อม ไม่ลบหลู่ แต่พูดดีๆว่า ขอฝากแม่ธรณีดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วย
...อ่านต่อ
ใจไม่เป็นธรรมกาย ย่อมวุ่นวายไม่รู้จบ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละ ไม่ถึงธรรม
...อ่านต่อ
นางกวักเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติเอาตามรสนิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิทยาธรจะเอามนตร์ผูกกับภุมมเทวา ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับพวกสิงๆทรงๆ ซึ่งจะปั้นเป็นรุปอะไรก็ได้ตามรสนิยม
...อ่านต่อ
คนที่เลี้ยงกุมารทอง คือ คนที่คิดเอาพวกนี้เป็นที่พึ่ง มักจะไม่ค่อยคิดเรื่องการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป คือ พอมาผูกพันทางนี้แล้วความคิดที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ไม่มีอยู่ในใจ
...อ่านต่อ
วันนี้เปีนวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ แสวงหาหนทางของพระนิพพาน
...อ่านต่อ
จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ชายสามโบสถ์ หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา ๓ ครั้ง เช่น ตอนนี้เป็นพุทธอีกพักหนึ่งเป็นพราหมณ์ อีกสักพักไปบวชเป็นชีปะขาว
...อ่านต่อ
กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
...อ่านต่อ
ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ ซึ่งตั้งกันตามประเพณี เพราะเชื่อว่ามี แต่บางที่ก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้าน ผีเรือน
...อ่านต่อ
หยุดเป็นตัวสำเร็จ อยากเป็นตัวไม่สำเร็จ หยุดเป็นตัวทำให้ง่าย อยากทำให้ยาก
...อ่านต่อ
ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย''มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเอง รู้เรื่องบุญเรื่องบาป รู้ถึงว่าการกระทำทุกอย่าง ล้วนแต่มีผลที่จะติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
ก่อนอื่นเรามาดูทรรศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่องการกำเนิดจักรวาล โลกมนุษย์ และสรรพสิ่งกันก่อน จักรวาล ของเรานั้นได้เกิดขึ้นและถูกทำลายลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
มือเลอะล้างที่มือ เท้าเลอะล้างที่เท้า ใจเลอะไม่ล้างที่ใจแล้วจะ ล้างที่ตรงไหน
...อ่านต่อ
การทำทานกับการไม่ทำทาน หรือการให้กับการไม่ให้ มีผลแตกต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านตร้สถึงเรื่องของพระราชธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
...อ่านต่อ
ประสบการณ์มาก ไม่แน่ว่าเป็นประสบการณ์ดี
...อ่านต่อ
ถ้าคุณโยมอยากเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า ไม่อยากตกนรก ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด เป็นการปิดนรกไว้ก่อน แล้วถางทางไปสวรรค์
...อ่านต่อ
ใจที่ไม่หยุดนิ่ง ย่อมคับแคบ เฉื่อยแฉะ ฉุนเฉียว
...อ่านต่อ
งานที่แท้จริง คือการหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง ดีที่สุด คือใจหยุด ที่กลางกาย
...อ่านต่อ
เนื่องจากไม่ได้อธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็มักจะพลัดไปเกิดนอกบุญเขตของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นทร้พย์ที่ได้มามันก็ไม่มีประโยชน์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร