ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น ได้แก่ การชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติดังที่เราปฏิบัติอยู่ด้วย เช่น ชักชวนให้ศึกษา และฟังธรรม
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ และวิธีปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายคนดีไว้ในหลายพระสูตร
...อ่านต่อ
อาจมีผู้สงสัยว่า การที่ตัวเราศึกษาและปฏิบัติธรรม รู้จักอบรมตนเอง และบุตรธิดาของตนให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิ เข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง
...อ่านต่อ
ไม่แสวงหาพัสดุที่หายไป ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ำคร่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้ สอย
...อ่านต่อ
การเก็บเป็นทรัพย์ละเอียด คือ การเปลี่ยนทรัพย์นั้นเป็นบุญด้วยการบริจาคเป็นทาน หรือ สงเคราะห์บุคคลต่างๆ เป็นต้นว่า
...อ่านต่อ
เก็บเป็นทรัพย์หยาบเอาไว้ใช้ในชีวิตนี้ การเก็บเป็นทรัพย์หยาบนี้แต่ละคนแต่ละยุค สมัย ก็ยังมีวิธีเก็บแตกต่างกันออกไปอีก
...อ่านต่อ
ต้องรู้จักถนอมโภคทรัพย์ให้จีรังยั่งยืน หมายความว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บริวารและตนใช้ร่วมกันหลายคนหลายมือ
...อ่านต่อ
เก็บรวบรวมทรัพย์ให้พ้นจากอันตราย หมายความว่า ให้รู้จักเก็บรวบรวมโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและชอบธรรม
...อ่านต่อ
สาเหตุละเอียดสาเหตุละเอียดคืออะไร อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุละเอียดเป็นเรื่องที่ปุถุชนอย่างเรา ท่าน ไม่สามารถหยั่งรู้ได้
...อ่านต่อ
สาเหตุแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประการคือ
...อ่านต่อ
ต้องสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดีสำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสาขา อาชีพต่างๆ
...อ่านต่อ
บุคคลสองตา หมายถึง บุคคลมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ และมีปัญญาทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูนขึ้น รวมทั้งมีปัญญาเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
บุคคลตาเดียว หมายถึง บุคคลที่มีปัญญา รู้จักแสวงหาทรัพย์ รู้จักทำทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นแต่ไม่มีปัญญาเข้าใจธรรมะ
...อ่านต่อ
บุคคลตาบอด หมายถึง บุคคลที่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิต หรือแม้มีโภคทรัพย์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญญาทำให้เพิ่มพูนขึ้น
...อ่านต่อ
ต้องคบคนดีเป็นหุ้นส่วน บุคคลที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ถ้าต้องการขยายกิจการก็อาจจำเป็นต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่น
...อ่านต่อ
ต้องหมั่นเพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย หมายถึงการหมั่นขวนขวายหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ใช้ในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร
...อ่านต่อ
ต้องประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร อาชีพสุจริตหมายถึง อาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาชีพต้องห้าม
...อ่านต่อ
ชนะอุปสรรคได้ด้วยอานุภาพบุญ การสั่งสมบุญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางนอกจากจะเกื้อกูลให้สัมมาทิฏฐิในใจของผู้ปฏิบัติแก่รอบขึ้นแล้ว
...อ่านต่อ
บุญที่ตนทำเองย่อมเป็นมิตรติดตามไปเสมอ การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางย่อมเป็นการสั่งสมบุญโดยตรง
...อ่านต่อ
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้วันตายของตนล่วงหน้า ถ้าคอยให้ตั้งหลักฐานมั่นคงเสียก่อน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล