เราจะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ง่าย
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั้งหลายกำลังแหงนคอ รอเราอยู่
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรให้ได้กำไรชีวิตมากที่สุด ก็ต้องสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศ สั่งสมกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ หรือจำง่ายๆ ย่อๆ ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา
...อ่านต่อ
คิดก่อนทำหมายถึง คิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูด และคิดก่อนคิด หมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิด
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งขึ้น แต่พระองค์ไปรู้ไปเห็นมา แล้วมีมหากรุณาจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลก
...อ่านต่อ
มีความจำเป็นนะ ชุดขาวเป็นสัญลักษณ์ของอุบาสกอุบาสิกา เรากำลังจะสถาปนายุคถิ่นกาขาว
...อ่านต่อ
จะเห็นว่าความสะอาดมีคุณค่าต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่สะอาดภายนอก แต่ต้องสะอาดเข้าไปถึง กาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ
ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
...อ่านต่อ
และด้วยคุณธรรมข้อนี้เอง ที่ไม่เคยเถียงใคร บวกกับความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ว่าหลวงพ่อจะไปที่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่คนรักและเมตตา ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
ก็พบ ในภายหลังว่า ตรงนี้เป็นทำเลที่ถูกต้องที่สุด เหมาะจริงๆ มาโดยอำนาจบุญ เมื่อหลวงปู่ ท่านนั่งมากเข้าๆ ก็พบว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กลาง ของภพสามพอดี ท่านบอกว่า ศูนย์กลางของ พระนิพพาน ศูนย์กลางของภพสาม ศูนย์กลาง ของโลกันต์ ขึงเป็นเส้นตรงเดียวกันพอดี ผ่านตรงวัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
การตอบแทนพระคุณ มีแต่ในคำสอนของ พุทธศาสนาเท่านั้น นี้เป็นธรรมรัตนะ คือทรัพย์ อันประเสริฐ เหนือกว่าธรรมะของศาสนาอื่น
...อ่านต่อ
"ต้องฝึกให้เขารู้ให้ได้ว่าสิ่งใดคือทุกข์ของเขา แล้วฝึกให้เขาแก้ทุกข์นั้นด้วยตัวเขาเอง โดยเริ่มจากทุกข์ ง่ายๆ ไปหาทุกข์ยากๆ"
...อ่านต่อ
อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทำกันครั้งนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว"บุญ" ไม่เหมือนกับการรับประทานอาหาร ทานอาหารมื้อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมานึกใหม่วันหลังมันไม่อิ่มท้อง
...อ่านต่อ
กว่าจะรู้ว่าที่จริงๆของเราอยู่ที่ 072 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลายาวนานในการค้นพบ พญามารมาชิงพื้นที่ใต้ต้นโพธิ์ แต่เวลารบจริงต้องชิงพื้นที่ภายในที่ ศกก เพราะถ้าชิงไม่ได้ เอาใจมาหยุดที่ 072 ไม่ได้ หนทางพระนิพพานไม่เปิด
...อ่านต่อ
มีแต่ข้างหลังว่า ถ้าท่านทำความไม่ดีเอาไว้ เมื่อเหลียวกลับไปดูแล้วใจห่อเหี่ยว
...อ่านต่อ
...หลวงพ่อขออาราธนาคำสอน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ ถึงวิธีที่จะละนิสัยที่ไม่ดี มาฝากพวกเรา
...อ่านต่อ
.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเอาฤดูฝนสำหรับเข้าพรรษา เพราะว่าเป็นฤดูที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง แล้วเหมาะกับการอยู่กับที่ด้วย เพราะฝนตก ไม่สะดวกต่อการไปไหนกัน
...อ่านต่อ
เราต้องฝึกเป็นผู้ที่ให้กำลังใจตัวเองก่อน ไม่ต้องรอคอยกำลังใจจากคนรอบข้างอย่างเดียว กำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากมหาปูชนียาจารย์ ถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ต้องรีบไปสั่งสมบุญ รักในสิ่งที่ทำอยู่ เราจะมีความสุข
...อ่านต่อ
คิดก่อนทำหมายถึงคิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูด และคิดก่อนคิด หมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิด
...อ่านต่อ
ของอะไรที่เขาเอามาถวายแล้ว ควรจะใช้ได้ปี อย่างเสื่อนี่ควรใช้ได้ปี แต่เราปล่อยทิ้งตากแดดตากฝน ไปตัดรอนบุญเขาที่เขาตั้งใจทำเอาไว้ เราก็ต้องแบกบาปที่ไปตัดรอนบุญของเขา
...อ่านต่อ
ส่วนที่ถามว่าทำไมจึงใสเหมือนมุก ก็บอกว่าเพราะธาตุของพระองค์ถูกกลั่นบริสุทธิ์แล้วจริงๆ เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์ คือ ยังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร