หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


๑ ปีที่ผ่าน...เล่าขานเรื่องการสร้างบุญ

      จาก พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘ หักกลบลบกัน ได้ผลต่างเพียง ๑ ซึ่งเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด...

...................................................................................................................................................................................


เสาแก้วพันปี
"เสาหลักแห่งชีวิต เสาสถิตหลักวงศ์ตระกูล"

      การสร้างเสาแก้วพันปี เพื่อรองรับมหารัตนวิหารคด คือบุญใหญ่ และผู้ที่สามารถจะสร้างนั้น...

...................................................................................................................................................................................


เสาแก้วพันปีรองรับมหารัตนวิหารคด
สถานที่ชุมนุมพุทธบุตรทั่วโลก

      เสาแก้วสำหรับผู้มีบุญที่มีหัวใจไม่เกี่ยง เยี่ยงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือ มหาอุบาสิกาวิสาขาเศรษฐินี...

...................................................................................................................................................................................


พุทธประวัติ
พระชาติแรกของการปรารถนาพุทธภูมิ

       พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สร้างบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ จนครบถ้วนบริบูรณ์ ใช้เวลาถึง...

...................................................................................................................................................................................


การร่วมบุญจานดาวธรรม บุญสร้างปัญญาบารมี


          ช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีเรี่ยวแรง ปลอดพันธนาการของชีวิตและเป็นช่วงรอยต่อที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ...

...................................................................................................................................................................................


ต้นกำเนิดเศรษฐกิจโลก

        คนจนจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเลว ในเวลาเดียวกัน คนรวยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนดีเสมอไป แต่ความดี...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นเหตุสำคัญ ที่จะทำให้คนเราเกิดปัญญา"

         ถ้าใครมีพระคุณต่อเราแล้ว จำไว้เลยว่า พระคุณนั้นต่อให้ใช้ไปจนกระทั่ง ตลอดชีวิต ก็ยังใช้ไม่หมด...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"การรักษาศีลอย่างถูกวิธีและมั่นคงตลอดไป"

          คนมีศีล คือ คนที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะรักษาศีล จะไม่ล่วงละเมิดทั้งความประพฤติทางกาย และทางวาจา แล้วเมื่อถึงเวลาก็ไม่...

...................................................................................................................................................................................


Smile World
"วัดภาวนานิวเจอร์ซีย์

         เพราะความสวยงามและสงบของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และจำนวนประชากรที่ไม่แออัดจนเกินไป ทำให้รัฐนี้ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้ง...

...................................................................................................................................................................................


สู้ต่อไป
"สดุดี วีรบุรุษ วีรสตรี ผู้กล้า "

         คนดีเกิดขึ้นมากมาย... คนดีที่เสียแล้วก็ดีกลับคืนมา ที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไป คนที่เป็นกลางๆ (ไม่ดีไม่ชั่ว) ก็ตัดสินใจมาเป็นคนดี เพราะดู DMC ช่องนี้ช่องเดียว...

...................................................................................................................................................................................


ซูมชีวิต ปิ๊ง..นิ๊ง
ทำไมมีอาการ "เก่งและดี"

         ความเป็นนักร้อง และอยู่ในวงการมายามาตั้งแต่เล็กนี่เอง ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า เด็กขนาดนี้...

...................................................................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org