เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง
...อ่านต่อ
...ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว
...อ่านต่อ
โลกจะถูก​คุ้มครอง​ โดย​ธรรมแห่งองค์​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธเจ้า​..
...อ่านต่อ
หากมิได้ทำความดีในแดนดิน ที่จะคิดถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมาย
...อ่านต่อ
สามเณร จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากที่มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย ที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความอบอุ่นและปลอดภัย
...อ่านต่อ
ในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับลูกผู้ชาย ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่กว่าการได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสั่งสมบุญติดตัวไปได้นับกัปกัลป์
...อ่านต่อ
ชีวิตก็อย่างนี้ เดี๋ยวขึ้น-เดี๋ยวลง ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะว่าเรา​ # ทำบุญ ไม่สม่ำเสมอนั่นเอง #
...อ่านต่อ
เมื่อโรงเรียนมะกันทำสมาธิ แก้ปัญหาการเรียนการสอน
...อ่านต่อ
แม้กาลเวลาผ่านไปรถ Mitsu คันนี้ก็ยังใช้เตรียมงานจราจร มาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว
...อ่านต่อ
คือธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง ๖ อย่าง.
...อ่านต่อ
ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว ก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดี
...อ่านต่อ
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยความกตัญญู ด้วยความไม่ประมาท
...อ่านต่อ
“คนเราควรให้ทานเต็มกำลังศรัทธาของตนเอง โดยไม่ให้เดือดร้อนตนเอง และไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่น”
...อ่านต่อ
น้ำใจไมตรีและความดีนั้นมีพลังที่สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี และเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นสะพานสานมิตรภาพได้
...อ่านต่อ
นายฉลาดละอายกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน เป็นอย่างยิ่ง และได้เรียนรู้อย่างไร้ข้อสงสัยว่า..
...อ่านต่อ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ล้มพุทธในไทยได้ ก็เหมือนตัดรากแก้วพระพุทธศาสนาของโลก
...อ่านต่อ
สุขสดใสสงกรานต์แสนสุขสันต์ สิบสามเมษาล้วนชื่นบาน
...อ่านต่อ
ชาตินี้สำคัญมากจริงๆนะลูกนะจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
...อ่านต่อ
...ยาวิเศษ..ไม่ต้องมี อย. จ่ายให้เฉพาะคนที่เรารัก
...อ่านต่อ
เป็นเสบียงบุญในการเดินทางในวัฐฐะที่ยาวไกล
...อ่านต่อ
ห่วงใยศาสนาต้องปฏิรูปให้ดีงาม อันนี้ชอบนักแล เพราะพระที่ไม่ดีก็มีอยู่จริงๆ ต้องว่าเป็นกรณีไปไม่ควรเหมารวมว่าพระเลวทุกคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร