เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


Update แล้วค่ะ แจ่มกว่าเดิม
...อ่านต่อ
มากที่สุด เพราะเรามีความ เสมอภาคกันอยู่อย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ไร้ปัญหาและอุปสรรคใดๆ มีข้าวและน้ำบริการอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
ในขณะที่ ceo ผู้ไฟแรงหันหลังกลับมาหาพนักงานบริษัทที่ตะลึงกันถ้วนหน้าแล้วตะโกนถาม
...อ่านต่อ
คนพาลกล่าวคำหยาบ ด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าชนะท่าเดียว แต่ความอดกลั้นไม่ได้ตอบโต้ เป็นความชนะของบัณฑิต
...อ่านต่อ
หากรู้แล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ คงไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบแล้วว่า เรื่องใดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต...
...อ่านต่อ
ถ้าเราไม่ฉลาด ระวัง... เราอาจจะได้คู่เวร คู่กรรม โดย...บังเอิญ
...อ่านต่อ
เพราะกระแสกิเลสกับกระแสกรรมโดยรวมนี้เองที่เป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ร้ายๆในสถานณการณ์โลกปัจจุบัน
...อ่านต่อ
มารย่อมไม่สามารถทำลายบุคคล ผู้ไม่ตกเป็นทาสของความสวยงาม
...อ่านต่อ
พระบี ยองเจ คิม พระธุดงค์ธรรมชัยหนึ่งในพันกว่ารูปจากเกาหลีใต้ (เดินทั้งเดือน สีผิวใกล้เคียงคนไทย แยกไม่ออกเลย)
...อ่านต่อ
พระธรรมทายาทเอลอส ฐานวโร (Eros Benini)
...อ่านต่อ
พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเรา..เป็นเหวลึก.. กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม
...อ่านต่อ
โดยเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ ที่เคยเสวยพระชาติเป็นฤาษี ได้พูดสั่งสอนธรรมแก่พระราชา ได้รับคำสรรเสริญและทรัพย์
...อ่านต่อ
คุณจะไม่มีวันชนะในโลกของความเป็นจริงได้ ตราบใดที่คุณยังพ่ายแพ้ในโลกของจิตใจ สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือสงครามที่เกิดขึ้นในใจของคุณเอง
...อ่านต่อ
พึงฟังถ้อยคำของนักปราชญ์ พึงอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ พึงกระทำการสนทนาปราศรัยกับนักปราชญ์ และพึงชอบใจในการสนทนากับนักปราชญ์นั้น
...อ่านต่อ
กระแสแห่งบุญ เป็นเครื่องมือของพระ ที่จะเอาชนะพญามาร ชนะบาปได้ บาปเป็นเครื่องมือของมาร
...อ่านต่อ
สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำ ให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี
...อ่านต่อ
หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า คือ ศึกษาธรรม ประกาศธรรม เผยแผ่ธรรม สืบอายุพระพุทธศาสนา...
...อ่านต่อ
ท้องฟ้าใส ป้ายอย่างไร ฟ้าก็ไม่ ยอมเปลี่ยนสี
...อ่านต่อ
พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่าง
...อ่านต่อ
พวกเราเป็นลูกหลวงพ่อก็ให้อดทน เข็มแข็ง ตามพ่อให้ทัน กันนะ สู้ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร