หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


ธุดงค์ปีใหม่.. เริ่มต้นปีแห่งการสร้างบารมี

      ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๘ พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ ต้อนรับปีแห่งการสร้างบารมี ด้วยการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ร่วมกันอีกครั้ง...

...................................................................................................................................................................................


ปีแห่งการสร้างบารมี
"เคียงข้างไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ"

      ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่นี้ พวกเราได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และความเต็มเปี่ยมของชีวิต...

...................................................................................................................................................................................


มหารัตนวิหารคด
ที่สุดแห่งวิหารทานในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

      พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญบุคคล ผู้ทำบุญสร้างวิหารทาน เพราะเป็น ถาวรวัตถุที่จะอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์...

...................................................................................................................................................................................


ปิดบ่อนไก่ ใหญ่ที่สุด ในภาคกลาง

       เหตุการณ์อันก่อให้เกิดความสะเทือนใจ และเป็นจุดพลิกผันในชีวิตที่สำคัญ ของคุณบรรเจิดได้เกิดขึ้น...

...................................................................................................................................................................................


ปิดบ่อนไก่ ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดกาฬสินธุ์

       ลูกสาวของกระผม ซึ่งมีอายุเพียง ๕ ขวบ บอกผมว่า "ถ้าพ่อปิดบ่อนไก่พ่อจะรวย บ้านเราจะสวยนะพ่อ" ...

...................................................................................................................................................................................


สิ่งที่มีโทษมากกว่าคุณ

        การปิดบ่อนไก่คือการปล่อยไก่ให้มีชีวิตรอดต่อไป ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก...

...................................................................................................................................................................................


พุทธประวัติ
"พระชาติแรกของการปรารถนาพุทธภูมิ ตอนที่ ๒"

         ด้วยแรงอธิษฐานที่ปรารถนาความเป็นผู้นำตน และสรรพสัตว์ให้พ้นจากทะเลทุกข์ จึงทำให้เกิดมหาปีติ ..

...................................................................................................................................................................................


พิธีบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
จ.ภูเก็ต

          ทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝัน และทุกวันก็ไม่มีความแน่นอน ขอเพียงทำใจให้พร้อม...

...................................................................................................................................................................................


พิธีบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
จ.พังงา

         แด่เธอ.. บุคคลผู้เป็นที่รัก ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปในสัมปรายภพ For You.. Beloved Ones. May you be happier in the next world....

...................................................................................................................................................................................


อย่าร้องไห้

          การพลัดพรากจากสิ่งของอันเป็นที่รัก หรือบุคคลอันเป็นที่รักเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลก...

...................................................................................................................................................................................


หัวใจพระพุทธศาสนา

        เมื่อใจของเราใสเป็นแก้ว ใสเป็นเพชรแล้ว โอกาสที่ใจของเราจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ง่ายขึ้น....

...................................................................................................................................................................................


หลักในการสร้างเครือข่ายคนดี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีความพร่องอยู่ในใจ แม้ตัวเราเองก็มีความพร่องอยู่ในใจ เช่นกัน...

...................................................................................................................................................................................


วิธีสอนลูกหลานให้มีความกตัญญู

          อยากจะให้ลูกของเราดีต่อเราอย่างไร ก็ให้เราทำต่อคุณพ่อ คุณแม่ของเราให้ดีอย่างนั้น...

...................................................................................................................................................................................


อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

          เมื่อตั้งใจรักษาศีลกันอย่างเต็มที่ดีแล้ว จะทำให้ไปดี หรือว่ามีอนาคตดี...

...................................................................................................................................................................................


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

          แสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เกิดขึ้น ณ ดินแดน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย...

...................................................................................................................................................................................


เจาะลึกนาทีวิกฤติ.. รอดชีวิตจากคลื่นยักษ์.. สึนามิ

         เหตุการณ์เดียวกัน.. ณ สถานที่เดียวกัน แต่ทว่าไม่เหมือนกัน บางคนรอด.. บางคนไม่รอด...

...................................................................................................................................................................................


วาเนสซ่า กัณโสภณ

          เบื้องหลังท่าเต้น ของซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทยทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เบิร์ด...

...................................................................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org