ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


คำพูดของพญามาร กับเจ้าชายสิทธัตถะ ขณะมาขัดขวาง ไม่ให้เจ้าชายบรรลุธรรม
...อ่านต่อ
พระอรหันต์ คือ ผู้ที่ไกลจากกิเลส เพราะ ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จนกำจัดกิเลสได้อย่างหมดสิ้น
...อ่านต่อ
สงคราม เกิดจาก...ความโลภ อยากได้ทรัพยากรของผู้อื่น ความโกรธ ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า โลกอยู่ยาก จึงฆ่าตัวตาย ตายจากโลกที่อยู่ยาก ในความคิดของตนเอง
...อ่านต่อ
ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน
...อ่านต่อ
วันนี้เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา
...อ่านต่อ
เวลาของเราก็ไม่แน่นอน จึงไม่ควรประมาทในชีวิต ตลอดพรรษานี้ อย่าอยู่ไป อย่างนั้นๆ
...อ่านต่อ
วันนี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น...มีวัดร้างอยู่ 20,000 กว่าวัด จาก 80,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
ในโลกนี้ ใครๆก็เอาแต่ ใจตัวเอง กันทั้งนั้น...ต่างกันเพียงแต่...จะเอาใจตัวเอง ไปทำอะไร?
...อ่านต่อ
คนเราอาจจะมีหรือชอบ คติ หลายๆคติ บ้างก็เอาไว้เป็นคติประจำตัว เป็นคติประจำใจ
...อ่านต่อ
ถ้าเราทำวันนี้ให้ดี พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีถ้าเราทำวันนั้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีที่สุด
...อ่านต่อ
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการยาก การได้เกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
ความเชื่อของศาสนามี 2 ความเชื่อ นิยมพระเจ้า เทวนิยม เชื่อเรื่องพระเจ้า
...อ่านต่อ
วันนี้วันพระ ขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 ไม่ต้องทำอะไรมาก...นะ คิดแบบพระ พูดแบบพระ
...อ่านต่อ
เมื่องาน ผูกสีมาสถาปนาอุโบสถ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์รัฐเยอรมนี
...อ่านต่อ
ตั้งจิตมาแต่ไกล ตั้งใจมาจากบ้าน(ดุสิตบุรี) ว่า ลงมาเกิดชาตินี้ จะมาสั่งสมบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
" ยอม " สำหรับวิสัยของบัณฑิต ไม่ใช่กลัว หรือไม่กล้า แต่เป็นเพราะ ไม่อยากเป็นคู่เวรคู่กรรม
...อ่านต่อ
ตอนนี้ มีบุญอะไรมา รู้สึกว่า "เป็นโอกาสบุญของเรา" ที่จะได้สั่งสมบุญของตัวเอง
...อ่านต่อ
เดินลง...ทางลงเขา ที่ลาดเอียง เดินสู่จุดหมายปลายทาง สนุกสนานเบิกบาน วิวใหม่ๆสองข้างทางสวยดี มีสีสัน
...อ่านต่อ
หวานเป็นลม ขมเป็นยา นั้นใช่ ไม่ปฎิเสธ แต่รู้ไหมว่า...
...อ่านต่อ
สิ่งที่ลูกศิษย์ทำ...ข้างนอกหยุดนิ่ง ข้างในเคลื่อนไหว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร