สัจจะ ความสัตย์ ๑ ธรรม ความดี ๑ อหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๑ สัญญมะ ความสำรวมระวัง ๑
...อ่านต่อ
ผู้ใด ได้พบพระภิกษุผู้เพรียบพร้อมด้วยจริยธรรม แล้วประนมกรนมัสการ ให้ท่านเป็นผู้นำทาง
...อ่านต่อ
ผู้ด้อยปัญญาได้พบสุขเข้า ก็มักเมามัว ถูกทุกข์กระทบเข้า ก็มักมืดมน
...อ่านต่อ
ข้าราชการ ควรรู้จักอัธยาศัยของเจ้านาย ควรปฏิบัติตามใจเจ้านาย อย่าประพฤติตัวเป็นเสี้ยนหนามกับเจ้านาย
...อ่านต่อ
สิ่งใด ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้คน สิ่งนั้น ผู้มีปัญญาไม่ควรเสียเวลาดู
...อ่านต่อ
ทั้งที่ทำอุปการะให้ซึ่งหน้าอยู่ ก็ยังไม่ได้ความเป็นมิตรในผู้ใด
...อ่านต่อ
เขาอ่อนน้อมด้วย จึงค่อยอ่อมน้อมตอบ เขายอมคบหาด้วย จึงค่อยคบหาเขา
...อ่านต่อ
ธีรชน ผู้เป็นคนกตัญญูกตเวที ๑ เป็นกัลยาณมิตรผู้มีความภักดีมั่นคง ๑
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่มีความอาลัย รู้แล้วหาความสงสัยมิได้
...อ่านต่อ
พรหมจรรย์อย่างต่ำ ทำให้ได้เป็นกษัตริย์ พรหมจรรย์อย่างกลาง ทำให้ได้เป็นเทวดา
...อ่านต่อ
ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ มั่นคงอยู่ในธรรมที่ขาวสะอาด
...อ่านต่อ
​ผู้มีปัญญา ประเสริฐกว่าคนโง่ ถึงจะมียศศักดิ์ จะประเสริฐอะไร
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดา ด้วยการให้ข้าว ให้น้ำ ให้เสื้อผ้า ให้ที่หลับนอน
...อ่านต่อ
“ ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด สัตว์มีชีวิตทั้งปวง
...อ่านต่อ
“ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว
...อ่านต่อ
ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว
...อ่านต่อ
คนที่พบหน้ากับแล้วไม่ยิ้มให้ ๑ คนที่ไม่แสดงความยินดีตอบ ๑
...อ่านต่อ
สำหรับคนอกตัญญู ซึ่งคอยจ้องแต่จะหาช่องทางอยู่เป็นนิจ ถึงจะมีคนให้สมบัติหมดทั้งแผ่นดิน
...อ่านต่อ
คนไม่ดี ย่อมตกนรก คนดี ย่อมขึ้นสวรรค์
...อ่านต่อ
อยู่ที่บ้านตัวเอง ก็ไม่ขุ่นเคืองใจ อยู่ในที่ประชุม ก็มีคนยินดี
...อ่านต่อ
นักปราชญ์ซึ่งอยู่ปะปนกับคนโง่ เมื่อไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นปราชญ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร