การสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
...อ่านต่อ
การเริ่มต้นสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากการดำเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ปัญหาสังคมหรือภัยใกล้ตัวของเราก่อน แล้วก็ขยายเครือข่ายต่อไป
...อ่านต่อ
กล่าวตามลักษณะของการสัมมนาแล้วส่วนใหญ่จะแบ่งลักษณะออกเป็น 2 ประการ คือ การสัมมาเพื่อการประชุม
...อ่านต่อ
โครงการสัมมนา "เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม"การจัดโครงการสัมมนา "
...อ่านต่อ
ผู้จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีนั้น จะต้องหมั่นทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอและมีปณิธานที่หนักแน่นมั่นคง
...อ่านต่อ
ทั้งนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับ "ใจ" ว่า ความสำเร็จของคนทั้งหลายนั้นเริ่มต้นที่ใจถ้าบุคคลใด้รักษาและควบคุมจิตใจของตนเองได้
...อ่านต่อ
เมื่อเตรียมความรู้ อุปกรณ์ และสุขภาพร่างกาย พร้อมที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว ก่อนที่เราจะออกไปทำหน้าที่ให้แก่ผู้อื่น
...อ่านต่อ
การทำจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เราจะต้องตระหนักให้ได้อย่างชัดเจนว่า เราเกิดมาทำไม และทำไมเราจึงต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากคุณเล็ก แปดริ้ว ประทับใจในการสอนธรรมะของวัดพระธรรมกายหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มติดวัด
...อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากคุณเล็ก แปดริ้ว เริ่มทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยากให้คนรอบข้างมีความสุขเหมือนตนหลังจากที่แน่ใจว่าดิฉันชอบในคำสอน
...อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากคุณเล็ก แปดริ้วเป็นกัลยาณมิตรให้ครอบครัวพี่เขยพี่เขยของดิฉัน ถ้าไม่ดื่มเหล้าก็จะเป็นคนดี ขยัน เอาใจใส่ดูแลบ้าน
...อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากคุณเล็ก แปดริ้ว หลังจากที่พี่เขยได้ไปปฎิบัติธรรม ที่นั่นก็จะมีการประชุมกลุ่มกัน
...อ่านต่อ
หากเราจำแนกคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นแบบกว้างๆพอให้เป็นเข้าใจได้ง่ายๆ แล้วจะสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาได้จำแนกอธิบาย ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ที่แสดงออกมาจากธรรมชาติของมนุษย์ทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็นจิตใจ
...อ่านต่อ
การเตรียมกาย หมายถึง การเตรียมตัวเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ ตลอดจนการเตรียมอาการกิริยาภายนอกให้เรียบร้อย
...อ่านต่อ
ควรพิจารณาเครื่องแต่งกายทั้งสีและแบบ ให้ดูสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับวงสังคมที่เราเข้าไป
...อ่านต่อ
ควรแต่ง ให้ดูแล้วสบายตา และไม่มีกลิ่น รบกวนผู้ที่เราเขาไปสนทนาด้วย
...อ่านต่อ
โดยแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และวงสังคมที่เข้าไปกล่าวโดยแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และวงสังคมที่เข้าไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร