เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าหากถามว่า การเลี้ยงลูก คือ อะไร ? คำตอบที่สั้นที่สุด คือ การเพาะนิสัยดีๆ ให้แก่ลูกนิสัยดีๆ ที่ควรเพาะให้แก่ลูกนี้ มีอะไรบ้าง คำตอบ คือ นิสัยขั้นพื้นฐาน ๓ อย่าง ได้แก่ ไม่โง่ ไม่แสบ ไม่แล้งนํ้าใจ
...อ่านต่อ
ทางภายนอกอาจมีทางตัน แต่ทางภายใน ไม่มีทางตัน โลกภายนอกล้วนมีภัย โลกภายใน ภัยไม่มี
...อ่านต่อ
โลกนี้ ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการ แสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการ เสวยบุญ
...อ่านต่อ
ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ เขาจะขวนขวาย ในการสร้างบารมี เพราะว่า “บุญบารมี” เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ไปทุกภพทุกชาติ
...อ่านต่อ
อย่าหวังว่า จะได้พักผ่อน หรือปลดประจำการนะลูกนะ ถ้าหวังผิดแล้วจะผิดหวัง ก็ต้องสร้างบารมีกันไป จนกว่าจะถึงยิ้มสุดท้ายนั่นแหละ
...อ่านต่อ
ถ้าอยากมากไป พลังใจจะลดล ผู้หมั่นอบรมจิต เป็นบัณฑิต ที่แท้จริง
...อ่านต่อ
นกบินสูงได้ เพราะเป็นอิสระเหนือพื้นดิน คนจะใจสูงได้ เพราะเป็นอิสระเหนือกิเลส
...อ่านต่อ
แค่นึกถึงดวงกลมเราก็นิยมคุณในใจ แค่นึกถึงดวงใสเราก็สุขใจ ไปกับคุณ
...อ่านต่อ
ถ้าเราไปคอยความพร้อม บางทีเราก็ “ซี้” ก่อน ความพร้อมมันอยู่ที่ เราพร้อม
...อ่านต่อ
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ โดยไม่สร้างบารมี
...อ่านต่อ
บารมีของเรายังอ่อนอยู่ พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้ ถ้าหากบารมีเราแก่ เขาก็บังคับไม่ได้
...อ่านต่อ
ใจใสๆ จะมีพลัง และความสุข ใจเย็นๆ เห็นแค่นี้ก็ดีแล้ว
...อ่านต่อ
อายุแค่นี้ ยังเมื่อย ฟุ้ง อย่างนี้ จะรอทำตอนแก่หรือ เสียท่า เปล่า
...อ่านต่อ
การสร้างบารมี คือ การพักผ่อน การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี โลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดี
...อ่านต่อ
ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตในวัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมมีขึ้นมีลง ดังนั้นแค่ครึ่งวัน ครึ่่งชั่วโมง หรือครึ่่งนาที ก็ลามารถพลิกจากไม่ดี เป็นดีไดั
...อ่านต่อ
แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะกันเถิดประเสริฐสุด หยุดในหยุดกันเถิดโลกสดใส นิ่งในนั่งกันไว้จิตวิไล ใสในใสจิตสงบพบกายธรรม
...อ่านต่อ
ความมุ่งหวังของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คือ อยากให้ลูกเป็น "คนดี" ซึ่งคำว่า คนดี ที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องการนี้ ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่อยากจะให้ลูกเป็นคนมีความรู้ดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมดี
...อ่านต่อ
ใจดวงเดียวดวงนี้พึงพิชิต จิตดวงจิตดวงนี้พึงรักษา ชำนะใดฤาเทียบได้หทัยนา สุดฟากฟ้าสุดเปี่ยมล้นพ้นปราชัย
...อ่านต่อ