หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย...เป็นความรู้ที่น่ารู้ ยิ่งรู้...ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งรู้...ยิ่งสว่าง ยิ่งรู้...ยิ่งเป็นผู้ตื่น
...อ่านต่อ
ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวมาก ๆ แล้วตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน มีความสุข
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเอง ก็ต้องขยัน อย่าเกียจคร้าน ในการทำใจหยุดนิ่ง ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชชา
...อ่านต่อ
ฝึกทำซ้ำ ๆ เราก็ ต้องฝึกให้ทำได้จริง ๆ เห็นจริงแจ่มแจ้งจริง ๆ ถ้าเราเป็นองค์พระแล้ว
...อ่านต่อ
อย่าประมาท ให้ตั้งใจนั่งธรรมะ ให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อย ๆ วันเวลา มันผ่านไปเร็ว อะไรที่จะประเสริฐกว่า
...อ่านต่อ
หลับตา นิ่งในนิ่ง เข้าไป ให้หลุดเข้าไป เลย ผ่านดวงธรรม ผ่าน องค์พระ เข้าไปอย่าง
...อ่านต่อ
"ลูกพระธัมฯพันธุ์แท้" ต้องอ่าน คัดหลาย ๆ วัน มารวม ๆ กันไว้ทำไมต้องทำบุญบ่อย เพราะบุญเก่าใช้ไปทุกอนุวินาที
...อ่านต่อ
ถามว่า “เหนื่อยไหม” ในการที่เราจะไปชวนเขามาทำความดี ตอบว่า... “เหนื่อย”
...อ่านต่อ
บุญ เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเกิดเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ
แต่ละชีวิตรวมทั้งตัวเราด้วยกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นยากมาก ไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วน
...อ่านต่อ
ถ้ากลัวความตาย ต้องหันหน้าไปพิจารณาความตาย และสั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆ
...อ่านต่อ
การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
วิธีตอบแทนพระคุณบิดามารดา ที่ดีที่สุด คือ...การเอาร่างกาย ที่ท่านให้มานั่งหลับตาให้ดี ให้ละเอียดที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด
...อ่านต่อ
สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ
...อ่านต่อ
จะต้องไม่โต่ง ไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ซ้าย ไม่ขวา มันต้องพอดี...พอดี เราจะเอาชนะมัน
...อ่านต่อ
ใจ หยุดสนิทไว้ กลางกาย ฟ้า ถล่มดินทลาย นิ่งไว้ ใจ ตรึกทุกลมหาย ใจลูก
...อ่านต่อ
สังเกตดู ถ้ารู้สึกเบื่อ ไม่ใช่นะลูก อารมณ์เบื่อ ไม่มีในพระธรรมกาย เส้นทางภายในไม่มีเบื่อ
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต
...อ่านต่อ
เราต้องอดทน เราต้องเสียสละ และมีความรักต่อหมู่คณะ ให้สมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันให้ดี
...อ่านต่อ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร