หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การทำสมาธิคือการพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง คือพักจากภารกิจต่างๆ ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนและหย่อนใจที่ตึงๆของเรานั้น
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง เราได้เวลาเท่ากัน คือคนละ ๒๔ ชั่วโมง แต่ได้ไม่เท่ากัน คือได้บุญกุศลไม่เท่ากัน
...อ่านต่อ
การฝึกใจให้หยุดนิ่ง เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับทุกๆชีวิต และเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
อย่าไปตั้งใจมาก ถ้าทำง่าย ๆ สบาย ๆ เดี๋ยวใจ จะขยายเอง เหมือนดอกไม้ที่บาน ซึ่งจะบาน ขยายเอง ใจใส สะอาดบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ ก็ต้องสร้างกำลังใจของเราเอง ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน ใจจะมีกำลังได้
...อ่านต่อ
นิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง ผ่านดวงธรรม ผ่านองค์ พระ พอถูกส่วน ทำง่ายๆ มีความสุข ก็จะเป็นไป เอง มันต้องเป็นไปเอง
...อ่านต่อ
ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ไม่ได้เกิดจากความคิด แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา ในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ท่านก็เจอพญามาร เมื่อเจอแล้วท่านทำอย่างไร
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนเป็นความหวังของหลวงพ่อ และเป็นความหวังของโลกด้วย ต้องประคองธรรมะกันให้ดีนะ
...อ่านต่อ
ใจที่หยุดนิ่งหลุดเข้าไปสู่ภายในได้ จะได้เห็นของจริง เพราะของจริงที่อยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้นมีอยู่จริง
...อ่านต่อ
ความสุข...ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม ความสุข... ที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่ง
...อ่านต่อ
สิ่งที่มหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน... คือ ความสุข และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต
...อ่านต่อ
กฎแห่งการกระทำ หรือ กฎแห่งเหตุและผล ประกอบเหตุอย่างนี้ ต้องไปมีผลอย่างนั้น
...อ่านต่อ
ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย...เป็นความรู้ที่น่ารู้ ยิ่งรู้...ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งรู้...ยิ่งสว่าง ยิ่งรู้...ยิ่งเป็นผู้ตื่น
...อ่านต่อ
ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวมาก ๆ แล้วตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน มีความสุข
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเอง ก็ต้องขยัน อย่าเกียจคร้าน ในการทำใจหยุดนิ่ง ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชชา
...อ่านต่อ
ฝึกทำซ้ำ ๆ เราก็ ต้องฝึกให้ทำได้จริง ๆ เห็นจริงแจ่มแจ้งจริง ๆ ถ้าเราเป็นองค์พระแล้ว
...อ่านต่อ
อย่าประมาท ให้ตั้งใจนั่งธรรมะ ให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อย ๆ วันเวลา มันผ่านไปเร็ว อะไรที่จะประเสริฐกว่า
...อ่านต่อ
หลับตา นิ่งในนิ่ง เข้าไป ให้หลุดเข้าไป เลย ผ่านดวงธรรม ผ่าน องค์พระ เข้าไปอย่าง
...อ่านต่อ
"ลูกพระธัมฯพันธุ์แท้" ต้องอ่าน คัดหลาย ๆ วัน มารวม ๆ กันไว้ทำไมต้องทำบุญบ่อย เพราะบุญเก่าใช้ไปทุกอนุวินาที
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร