หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


จึงไม่ได้ทำงานที่แท้จริงเสียที มีความรู้แค่เพื่อการดำรงชีพ เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น
...อ่านต่อ
บริหารเวลาของเรา ให้เป็น เพราะนี่คืองาน ที่แท้จริงของเรา
...อ่านต่อ
แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครแนะนำหรือแนะนำแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อ เพราะมองไม่ออก มองไม่เห็น
...อ่านต่อ
ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ใน ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น
...อ่านต่อ
ด้วย กาย วาจา ใจ สิ่งนั้นคือ "กำไรชีวิต"
...อ่านต่อ
แม้ในช่วงนี้ จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
ควรจะเรียนวิชชาชีวิตด้วย วิชาชีพทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้
...อ่านต่อ
พอมาเป็นมนุษย์ ...ตอนก่อนจะมาเกิด ก็ตัดสินกันที่บุญกับบาป
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตของเรา จะเป็นภาพในใจ แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย
...อ่านต่อ
ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่
...อ่านต่อ
ยิ่งดึก ยิ่งใกล้สว่าง ความมืดไม่ได้อยู่นาน เกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
จะเห็นได้ต้องเกิดจากหยุด นิ่ง เฉย ๆจนกระทั่งนิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์ ความสุข นิ่งเฉย รู้แจ้ง บริสุทธิ์ ชัดใส สว่าง
...อ่านต่อ
สิ่งที่ลูกทั้งหลายได้ทำนั้น อยู่ในสายตาของหลวงพ่อ ของมนุษย์ และของเทวาทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
มีอะไรให้ดูที่ศูนย์กลางกาย ก็ดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ
...อ่านต่อ
จะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีให้มากๆ เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม เราควรทำทุกๆ วัน ควบคู่กับการทำมาหากิน หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว
...อ่านต่อ
อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร ทำความเพียรให้สม่ำเสมอ ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่า ให้เป็นประโยชน์
...อ่านต่อ
ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้ เพราะ 1 สมอง 2 มือ คือ..ต้องขยัน ต้องเก่ง ต้องทำด้วยตัวเองนั้น
...อ่านต่อ
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์ ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
...อ่านต่อ
“เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร