หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่
...อ่านต่อ
ยิ่งดึก ยิ่งใกล้สว่าง ความมืดไม่ได้อยู่นาน เกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
จะเห็นได้ต้องเกิดจากหยุด นิ่ง เฉย ๆจนกระทั่งนิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์ ความสุข นิ่งเฉย รู้แจ้ง บริสุทธิ์ ชัดใส สว่าง
...อ่านต่อ
สิ่งที่ลูกทั้งหลายได้ทำนั้น อยู่ในสายตาของหลวงพ่อ ของมนุษย์ และของเทวาทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
มีอะไรให้ดูที่ศูนย์กลางกาย ก็ดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ
...อ่านต่อ
จะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีให้มากๆ เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม เราควรทำทุกๆ วัน ควบคู่กับการทำมาหากิน หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว
...อ่านต่อ
อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร ทำความเพียรให้สม่ำเสมอ ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่า ให้เป็นประโยชน์
...อ่านต่อ
ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้ เพราะ 1 สมอง 2 มือ คือ..ต้องขยัน ต้องเก่ง ต้องทำด้วยตัวเองนั้น
...อ่านต่อ
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์ ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
...อ่านต่อ
“เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”
...อ่านต่อ
ขอให้รักษาอารมณ์ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย แล้วเราจะเข้าถึงพระธรรมกาย อย่างง่ายดาย
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย จะมีจิตใจมั่นคง และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใดก็ตาม จะอยู่ป่าเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ในเมือง ในสถานพยาบาล หรือที่ใดก็ตาม
...อ่านต่อ
ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว การทะเลาะเบาะแว้ง
...อ่านต่อ
อย่าให้ใจเศร้าหมอง สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเรา
...อ่านต่อ
ใจจะมีความสุขแล้วใจจะไม่อยากไปไหน อยากอยู่กับภาพภายใน อยู่กับดวง อยู่กับองค์พระ
...อ่านต่อ
อย่าทำตามกำลัง ต้องทำให้เต็มกำลัง ให้มันสุด ๆ ในระดับที่นึกแล้วปลื้ม นึกแล้วมีปีติ มีความภาคภูมิใจ
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ ด้วยการสอนตัวเราทุกวันว่า...
...อ่านต่อ
บุญที่เกิดขึ้นกับทุกๆ คน เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร