หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


คนที่มีใจรักความสะอาด จะได้อานิสงส์คือ สิ่งสกปรกจะเข้าใกล้เราไม่ได้
...อ่านต่อ
เราใช้บุญเก่าหมดไปทุกวัน เมื่อไรหมดบุญก็หมดสิทธิ์ที่จะหายใจ
...อ่านต่อ
การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี แม้เพียงผู้เดียว เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล อย่างยากที่จะประมาณได้
...อ่านต่อ
ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่น ใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น เราต้องหมั่นนึกถึงบุญและอธิษฐานจิต ตอกย้ำที่ศูนย์กลางกายบ่อย ๆ เพื่อผังสำเร็จ จะกลายเป็นผลสำเร็จต่อไป
...อ่านต่อ
...ผู้มาตั้งนานฟังแล้วผ่าน ไม่ค่อยเอาไปทำตาม จึงทำได้นานแต่ว่าไม่ได้ผล
...อ่านต่อ
การให้มีอานุภาพมาก เพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งมวล อันดับแรก ต้องให้แก่ตัวเราก่อน ให้ความคิดที่ถูกต้องว่า...เราจะสร้างบารมีให้เต็มที่
...อ่านต่อ
แต่สัจธรรม...ก็คือสัจธรรม เป็นของจริงที่อยู่ภายใน ที่เราสามารถศึกษาได้ ค้นคว้าได้ สัมผัสได้
...อ่านต่อ
ยามใดที่เจอปัญหา ต้องเข้าหาธรรมะ ถ้าทำใจให้สบายไม่ไดั ก็ให้ทำเฉยๆ ทำนิ่งๆ
...อ่านต่อ
สายสมบัตินี้สำคัญมาก เป็นผู้อยู่ฉากหลังของมนุษย์ทุกคน ที่จะดึงดูดสมบัติหยาบๆมาไว้ให้เรา ใช้หล่อเลี้ยงสังขาร และสร้างบารมี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ต้องมีวิชชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้น
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตของเรา จะเกิดเป็นภาพในใจ แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย
...อ่านต่อ
การมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนั้นง่ายนะ ยากพอๆ กับการไปเกิดบนสวรรค์นั่นแหละ
...อ่านต่อ
เรามีดวงตา เรามีอวัยวะทุกอย่างในร่างกาย ไว้สำหรับสร้างบารมี
...อ่านต่อ
บุญนี้เป็นบุญใหญ่ มีหลักวิชชาอยู่แล้ว มหาสังฆทาน ได้บุญมากกว่า ทำกับ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเรา
...อ่านต่อ
เพราะเราเหลือเวลาอย่างจำกัด...ไม่มากแล้ว จะต้องเก็บเอาความดี... ทั้งทาน ศีล ภาวนา ไปให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
ถ้ายังไม่พบพระธรรมกายในตัว ไม่อย่างนั้นเกิดมาตายฟรี
...อ่านต่อ
แต่การแสวงหามักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง
...อ่านต่อ
เป็นเครื่องระลึกนึกถึงตลอดเวลา นึกถึงแล้วจะชื่นใจ 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก
...อ่านต่อ
ก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือ เปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย จึงมีอุปสรรคน้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร