.....การประคองใจตลอดเวลา.. เป็นเครื่องวัดว่า เรารักธรรมะจริงแค่ไหน
...อ่านต่อ
.....ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน
...อ่านต่อ
.....สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล
...อ่านต่อ
.....ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว
...อ่านต่อ
.....ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา ตรงตำแหน่งฐานที่ ๗ ของพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
.....สิ่งที่มหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน… คือ ความสุข และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต
...อ่านต่อ
.....ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
.....ธรรมกาย..เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
...อ่านต่อ
ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย…เป็นความรู้ที่น่ารู้
...อ่านต่อ
....เป็นเรื่องแปลก…สิ่งที่ดีอยู่ใกล้ แต่การแสวงหามักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง
...อ่านต่อ
.....การปฏิบัติธรรม..ถือเป็นชีวิตจิตใจของนักบวช เราจะต้องยึดเรื่องนี้เป็นหลัก
...อ่านต่อ
.....สมัยตอนที่เรียนธรรมะใหม่ๆ จะมีความรู้สึกไม่อยากให้ทุกวินาที
...อ่านต่อ
.....สิ่งที่โยมพ่อโยมแม่ ปรารถนาอย่างแท้จริง คือ บุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการที่ลูกพระลูกเณรได้มาบวช
...อ่านต่อ
.....สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมาย
...อ่านต่อ
.....สึกไปแล้ว…อย่างมากก็ไปมีเมีย ได้เมียแล้วก็มีลูก มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก
...อ่านต่อ
.....วัยของเรายังหนุ่มยังแน่น ยังแข็งแรงอยู่ วัยนี้…พระพุทธเจ้าใช้คำว่า ทหระ
...อ่านต่อ
เป็นนักบวชแล้ว แต่ยังมีการกระทำอย่างชาวโลก พูดอย่างชาวโลก
...อ่านต่อ
เราเป็นพระ ก็ต้อง คิด พูด และทำแบบพระ แม้จะอยู่ตามลำพังก็ตาม
...อ่านต่อ
.....พระที่สมบูรณ์ ต้องเป็นพระทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกครองผ้ากาสาวพัสตร์
...อ่านต่อ
.....พระพุทธองค์ทรงค้นพบและสรุปว่า ชีวิตสมณะนี่แหละ เป็นแบบอย่างของคนพอดี
...อ่านต่อ
.....สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง ๒ สิ่ง คือ "ใจ" และ "ฐานที่ตั้งของใจ"
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร