กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

สาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส
กิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นภายในใจ
นักเรียนที่เข้าค่ายโครงการอบรมศีลธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยร่วมกิจกรรมตักบาตร
ด็อกเตอว์วิระศักดิ์ ฮาดดาร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมีสาธุชนทั้งชาวไทย และชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วิธีสร้างบุญกุศล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้วในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่แปลว่า ทางมาแห่งบุญ ๓ ทาง คือ ทาน ศีล ภาวนา
ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธในประเทศใกล้เคียง
หลายคนพอได้ยินข่าวพระที่เคยไปทำบุญด้วย ก็เชื่อข่าวโดยยังไม่ทันพิสูจน์อะไรเลย หนำซ้ำยังนึกเสียดายทรัพย์ที่เคยทำบุญไปขึ้นมาทันที
ประเพณีการบวชพระมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่มาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชช่วงเข้าพรรษา
ประเทศในแถบยุโรปนั้น การบวชพระไม่ใช่ประเพณีของเขา ดังนั้นถ้าชาวยุโรปสักคนตัดสินใจมาบวช ย่อมแสดงว่า เขาต้องมีดวงปัญญาเห็นความสำคัญของการบวชมากพอ
ชาวเนปาลคนหนึ่งเล่าว่า สิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจมากมีอยู่ ๓ สิ่ง คือ ๑. ลุมพินีวัน ๒. ยอดเขา “เอเวอเรสต์” ๓. ทหารกูรข่า

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
นิพพานที่เป็นสถานที่อยู่ของกายธรรมนั้น อยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมนั่นเอง
นิพพาน ๓ คือ  นิพพานกิเลส ๑  ขันธนิพพาน ๑  ธาตุนิพพาน ๑
นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น
หากว่าเป็นเณรไปฆ่าสัตว์เข้า จะเป็นไง มันก็มีแต่เปลือกนอกนะซิ ตัวเณรหายไปเสียแล้ว
ถ้าไม่พยายามให้สุดฉากหลังเช่นนี้ละก็ เป็นบ่าวเป็นทาสเขา ไม่ใช่คนฉลาด จะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
ผู้เทศน์ก็ยังเป็นบ่าวเขาอยู่ ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเข้าอยู่ ยังเอาตัวรอดไม่ได้ เพราะอะไร?

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร