กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น  ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรค
คุณยายเคยบอกนั่งน้อยเรื่องจะมากนั่งมากเรื่องจะน้อยดังนั้นยืน เดิน นั่ง นอน รักษาใจให้ดีว่างเมื่อไหร่ฉวยเวลาหลับตาทำสมาธิทันที
เรามาเพื่อการนี้   เราจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้  การนั่งธรรมะจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย  ทั้งหยาบและละเอียด  เวลามีคนมาถาม
รอความละเอียดของลูก ๆ อยู่ ให้เราเกลี้ยง ๆ ภารกิจหลวงพ่อก็เยอะ อยากจะแบ่งภาคได้ ลูกทำเฉย ๆ
ถ้ามีความสุขมันจะมีฉันทะเอง ถ้าไม่มีฉันทะ อีก ๓ ตัวไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีฉันทะจะมีความเพียร จดจ่อ ไม่มีนอกรอบในรอบ
“ไม่ใช่ว่าลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเรา ไม่ใช่ว่ามัทรี ไม่เป็นที่รักของเรา พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า
หลักสำคัญคือ ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสบาย  ๆ  โดยจะเริ่มต้นจากภาพ หรือว่าง  ๆ  ไม่มีภาพก็ได้  เอาใจหยุดนิ่ง  ๆ ตรงฐานที่ ๗
เห็นดวงหรือองค์พระเป็นช่วง ๆ ได้ ก็ต้องเห็นตลอดเวลาได้ เพราะเห็นแล้วมันขึ้นอยู่กับเราทำตลอดเวลาหรือเปล่า

ภายในงานอุบาสิกาแก้วทุกท่านลาธุดงค์และอาราธนาศีล 5 โดยมีกัลยาณมิตร สมพิศ นิ่มนวล เป็นตัวแทน
วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นในโครงการ One Day Meditation Retreat
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2559 นี้ชาวญี่ปุ่นได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อนหรือมีร่างกายเติบใหญ่ การรู้จักกาล รู้จักพูด รู้จักควรไม่ควร
ถ้าล่วงสุราเสียสิกขาบทเดียวเท่านั้นแหละ อีก ๔ สิกขาบทรักษาอยู่ไม่ได้ สลายหมดล้มละลายหมด
ใครจะทำงานอะไรให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ความเข้าใจถูก ก่อนจะทำไร่ไถนาก็ต้องเข้าใจเรื่องการทำไร่ไถนาให้ถูก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ตาม ย่อมส่งผลต่อตัวเราทั้งทางบวกทางลบโดยปริยาย ถ้าในแง่ความร้อนเราทุกคน
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตร
ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ได้ ตราบนั้นชีวิตเราก็สามารถดำรงอยู่ได้ แต่จะอยู่ในสภาวะที่สุขหรือทุกข์
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 มีปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า "การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเคารพ ความกตัญญู เป็นต้น
งานอาชีพ ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย 4 เครื่องอุปโภคบริโภคมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อสร้างความดี
 ในปัจจุบัน คำว่า "วัฒนธรรม" เป็นคำพูดที่คุ้นหูที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่คำว่า "วัฒนธรรมชาวพุทธ"
ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร