กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
คนที่ชอบพูดติดปากหรือพูดค่อนขอดผู้อื่นว่า “ประสาท”
อุปสรรคในการเข้าถึงธรรมอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติธรรม
มีหลายคน... ได้สละทรัพย์ที่หามาด้วยความลำบากยากยิ่ง
กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญนั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวนคน
การพัฒนาประสบการณ์ภายในจากการนั่งสมาธิ
หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว ๕๐๐ ปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบวช เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
คงเคยได้ยินว่า ทำบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลสักที
ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา มีคนดูถูกมากมาย
หลายคนคงประสบปัญหาขณะนั่งสมาธิที่คล้าย ๆ กัน
ขณะที่เวลากำลังผ่านไป ความแก่ ความร่วงโรย
คุณยายพูดกับอดีตเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษว่า

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกัน
วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  ได้เดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและแปลพระไตรปิฏกบาลี มัชฌิมนิกายเล่ม 3 เป็นภาษาจีน
ภายในงานประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่าง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด108ปีคุณยายอาจารย์

ผู้ใดก็ตามที่ได้สร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีอย่างจริงจังดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมจะได้รับอานิสงส์ในปัจจุบัน
เบื้องหลังที่แท้จริงของความรวยข้ามภพข้ามชาติ คือ เป็นคนที่มีนิสัยไม่ตระหนี่ไม่ประมาท
การจะเข้าใจในอานิสงส์ของการสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีได้มากยิ่งขึ้น ต้องมีความเข้าใจ
การเทียบเคียงการสร้างความดีนั้นก็คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เราทำ จนเคยชินเป็นประจำ
ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นจะต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบุญบารมี
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มุ่งมั่นตั้งใจ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) คือ พระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ
เมื่อใกล้ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของทุก ๆ ปีนั้น ในวัฒนธรรมของเราคนไทยย่อมจะมีการย้อนรำลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
ผ้าลายดอกสีแดงแห้งกรอบที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากไย่ถูกคลี่ออกอย่างช้า ๆ เผยให้เห็นมัดคัมภีร์ใบลานสภาพดีที่ห่อไว้ภายใน
ยามเหมันตฤดูมาเยือน เหมือนเป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชนที่จะถวายเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ คณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทจังหวัดปทุมธานี
ป้าย Cutout เชิญชวนผู้มีบุญร่วมสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
การตักเตือนเป็นการยาก พร้อม ๆ กับการรับคำเตือนก็เป็นการยาก
หลักการแก้ปัญหามีเพียงประการเดียวคือปัญหาเกิดจากที่ใดก็ให้ดับที่ต้นเหตุของปัญหานั้น

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 2
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร