กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
ภรรยาของผมเป็นชาวอิรัก นับถือศาสนาอิสลาม เธอเคร่งครัดในศาสนามากเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเอง
บุญใดส่งผลให้ลูกมีสามีดี และไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลย รวมทั้งญาติทุกคนทางสามีก็รักลูกมาก
บุพกรรมใดทำให้ลูกสาวของลูกเมื่อ คลอดออกมา มีเนื้อเยื่อปิดที่ทวารเบา ไม่มีช่องทางออกเลย
ลูกต้องไม่ติดอะไรเลย จึงจะเข้าไปสู่ภายในได้ เหมือนกายหยาบเป็นทางผ่านเข้าไปข้างใน
อารมณ์ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย อารมณ์เดียว ก็อารมณ์ดีนั่นแหละ
พระรัตนตรัยนี้  ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย   อยู่ในตัวของเรานี่เอง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี้
ยอดนักสร้างบารมี  ต้องไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี  ทำให้เต็มที่เต็มกำลัง   เมื่อเจออุปสรรคต่าง ๆ ก็อย่าได้ท้อใจ
นอกรอบสำคัญนะ ต้องขวนขวายให้มาก ๆ นอกรอบ คือ “ใจต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องไปศึกษาวิชชาธรรมกายให้ได้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น
วันนี้ ( 25 มิ.ย. 59 ) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาสหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติ,
พระพรหมดิลก  กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาสงฆ์
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางไปให้กำลังใจทนายพัฐจักรที่สำนักงาน ป.ป.ช.

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ภาพอันงดงามที่แสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
เรื่องคำว่า “ดุสิตบุรี” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกคนไม่ชอบวัดพระธรรมกายในโลกโซเชียลนำไปตีประเด็นล้อเลียน
“สตรี” มีบทบาทในการเผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่นเคียงคู่กับบุรุษเพศมาตลอดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
มีคนกลุ่มหนึ่งยึดมั่นในหลักการที่ว่า  “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน”
ผู้เขียนและคณะทีมงานของสถาบันฯ มีความปลื้มปีติที่ได้แสดงความกตัญญูตอบแทนและประกาศเกียรติคุณ
การแสวงหาทรัพย์ในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มีความยากลำบากตั้งแต่ขั้นตอนการแสวงหาไปจนกระทั่งเก็บรักษา
นับแต่การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสงแห่งธรรมของพระบรมศาสดาเป็นประดุจแสงสว่างส่องนำทางชีวิต

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ทรงเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำหนดโชคชะตาของคนและสัตว์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีระยะเวลาแห่งการพัฒนาตนเองมายาวนานมาก
ศาสนาในยุคมหากาพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เทพเจ้าที่สำคัญในยุคมหากาพย์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์
หลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอยู่ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร