กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
ในการสอบสวนผู้ต้องหา ผมมักจะใจขุ่น
ชีวิตเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ผู้คนทุกยุคทุกสมัย
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำให้เราได้พบพระพุทธศาสนา
มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระ
การสร้างบารมีของเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
วันหนึ่ง เขามีบุญได้ถวายภัตตาหารแด่พระกัสสปพุทธเจ้า
การที่เราอยากจะได้บุญมากที่สุดนั้น วิธีลัดและง่ายที่สุด
ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส
บางคนสงสัยว่าทำไมต้องเอาชีวิต
ณ ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากำลังถูกหมู่มาร
การที่เราได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดี เลื่อมใสก็ดี

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคม
นักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี ได้ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
นักเรียนในโครงการV-star volunteer for DAD กว่า50คน ได้ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้วิธีการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจสำหรับชาวพุทธไว้แล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์ได้จากการสั่งสมบุญ
ฆราวาส แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน ธรรม แปลว่า ความถูกต้อง
ความสำเร็จในการสร้างตัวสร้างฐานะไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้า คนจะสร้างตัวสร้างฐานะได้สำเร็จ ต้องเอาชนะปัญหาความยากจน
ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ชีวิตก็มีปัญหาติดตัวอยู่ก่อนแล้ว มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา
"ไม่สู้ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป" คือ คำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
พระภิกษุรูปนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา...ท่านมีดีกรีดอกเตอร์จาก NTNU ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดด้านวิศวกรรมศาสตร์
ช่วงออกพรรษากลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็จะเริ่มเข้าฤดูกาลทอดกฐินต่อเนื่องภายใน ๑ เดือนจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
จุดเชื่อมต่อระหว่างอเมริกำเหนือกับอเมริกาใต้ ยังมีดินแดนที่หากมองดูจำกแผนที่โลกแล้วมีลักษณะเหมือนคอคอดเล็ก ๆ
คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกเป็นงานเขียนบันทึกโบราณที่ทางโครงการพระไตรปิฎก ฉบับวิชาการ มุ่งออกเดินทางสำรวจ
ขึ้นชื่อว่า "ภัยพิบัติ" คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตย่อมเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาท
“เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม “รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข”
ภาพในอดีตของพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ในช่วงเริ่มก่อสร้าง
ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น ไม่มีใครดลบันดาลให้เป็นไป เว้นแต่ตัวเราเอง
เป็นหมวดธรรมหมวดสุดท้ายว่าด้วยการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ของพระภิกษุ แม้ฆราวาสก็เอามาปรับใช้ได้เช่นกัน

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร