กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คำถาม : คนเป็นลูกมีสิทธิ์โกรธพ่อแม่ได้บ้างไหมครับ พระอาจารย์ : คุณโยมเราต้องมาดูหลักก่อนว่าจริง ๆ
คำถาม : การนั่งสมาธิโดยไม่มีครูสอนเพียงฟังเขาเล่าแล้วมาทำตามจะได้หรือไม่คะ
คำถาม : บุญใดทำให้ผมได้ลูกอยู่ในโอวาททุกคนครับ พระอาจารย์ : มีบุญ 2 บุญ เกื้อหนุนกันคุณโยม บุญที่ 1.บุญในปัจจุบันนี้
คำถาม : เพราะเหตุใดจึงรู้สึกว่ายังไม่พอ หรือว่ายิ่งเจริญก็ยิ่งเห็นแก่ตัวคะ

ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

พระธรรมทายาทจากโครงการบวชนานาชาติ รุ่นที่ 6  ได้ออกเดินบิณฑบาต
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายกุมมะ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
งานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนชาวไทยและชาวไต้หวัน มาร่วมงานบุญในครั้งนี้
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
พระภิกษุสงฆ์วัดโปโลและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมสวดมนต์
นักเรียนได้พร้อมใจกันมาร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ  มหารัตนวิหารคด 32 เสา 85 วัดพระธรรมกาย

ในวันอาสาฬหบูชานี้ จึงควรที่พุทธศาสนิกชนจะหวนระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ พึงให้ความสำคัญในการศึกษาทั้งภาคปริยัติและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่า โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่ง เกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ท่านเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักศากยะ
ถ้ารับมาแล้วมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก  ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยมิใช่หรือ  เพราะถ้าจะปล่อยให้วัดวาอารามไม่มีเงินสนับสนุน  พระก็คงอยู่ไม่ได้
ตลอด ๑๔ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเราต่างเต็มใจส่งความช่วยเหลือไปยังวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมมาโดยตลอด และจะยังส่งต่อไปก็ตาม แต่คงจะดีกว่านี้มากมายถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี
ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อของพระรัตนตรัย  มีผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ก็ได้ชื่อว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่  ซึ่งหมายถึงว่า  อายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาวเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไป
การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” ครั้งหลังสุดในผืนแผ่นดินล้านนา คือ ที่วัดศรีมงคล (ก๋ง) จ.น่าน เมื่อราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จากกลยุทธ์การประโคมข่าวเรื่องพระถี่ ๆแล้วเดินเกมเป็นขั้นตอนอย่างแยบยลทำให้ชาวพุทธหลายคนหวั่นไหว
การผ่อนปรนเรื่องการรับเงิน ครั้งพุทธกาล
สิ่งอะไรที่เรานำออก
ทานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
ความสมบูรณ์ของชีวิต
ทุกบุญที่เราทำ

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
นิพพานที่เป็นสถานที่อยู่ของกายธรรมนั้น อยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมนั่นเอง
นิพพาน ๓ คือ  นิพพานกิเลส ๑  ขันธนิพพาน ๑  ธาตุนิพพาน ๑
นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น
หากว่าเป็นเณรไปฆ่าสัตว์เข้า จะเป็นไง มันก็มีแต่เปลือกนอกนะซิ ตัวเณรหายไปเสียแล้ว
ถ้าไม่พยายามให้สุดฉากหลังเช่นนี้ละก็ เป็นบ่าวเป็นทาสเขา ไม่ใช่คนฉลาด จะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
ผู้เทศน์ก็ยังเป็นบ่าวเขาอยู่ ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเข้าอยู่ ยังเอาตัวรอดไม่ได้ เพราะอะไร?

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร