กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล
ลูกชายคนโตมีความรู้ด้านดนตรีตั้งแต่เด็กๆ เขาชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ต่างจากคนในครอบครัวที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลย
ตั่วเฮียเป็นผู้มีบุญ ชอบทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำจิตให้ผ่องใส ด้วยการคิด พูด และทำแต่เรื่องดีๆ มาตั้งแต่ในอดีต กระทั้งปัจจุบัน อี
ไม่มีเรี่องราวใด ที่จะน่าสะทกสะท้าน เกินกว่าเรื่องที่ปล่อยให้ใจของเราเศร้าสร้อย
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อคือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําได้แต่งตั้งให้คุณยายจันทร์เป็น หัวหน้าเวรขาดรู้อยู่ในโรงงานทําวิชชา คําว่า “ขาดรู้” ในที่นี้หมายความว่า เวลาทําสมาธิท่านจะขาดการรับรู้เรื่องของกายมนุษย์อย่างสิ้นเชิง
ยายนี่นะ เหมือนมีญาณอยู่อย่างหนึ่ง ถึงยายจะไม่รู้หนังสือ แต่ยายรู้เรื่องคน แล้วก็ทันคน แต่ยายไม่อยากพูด ถ้าไม่ทันคน ยายสร้างวัดไม่ได้หรอก แต่ยายคิดว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย (ได้) ตำลึงทอง
คุณยายอาจารย์ทองสุข และคุณยายอาจารย์จันทร์ เป็นสหธรรมิกนักสร้างบารมีที่สามารถทําวิชชาได้ทั้งคู่ แต่ท่านมีความแตกต่างกันคือ คุณยายอาจารย์ทองสุขมีอัธยาศัยที่ถนัดในการสอนและเผยแผ่ ส่วนคุณยายอาจารย์จันทร์ไม่ค่อยชอบออกไปไหนและไม่ค่อยชอบสอนคนอื่น
ยายไม่เกลียดใครเลย เพราะยายกลัวว่า ชาติต่อไปคนเขาจะมาเกลียดยาย ยายมองไกล ๆ ไม่ได้มองแค่สั้น ๆ เฉพาะหน้า เพราะฉะนั้น ยายไม่เกลียดใคร ยายรักเขาทุกคน
วันนี้เป็นวันที่คุณยายนอนพักอยู่ที่เตียงท่านไม่สบาย พี่อารีพันธุ์โทรศัพท์ปรึกษาอาการ ของคุณยายกับคุณหมอตลอดส่วนข้าพเจ้าและเปิ้ลนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของคุณยาย เพื่อนวดฝ่าเท้าให้ท่าน
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปต่างประสบความยากลําบากเรื่องอาหารการกิน เกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างได้รับความเดือดร้อนจากภาวะข้าวยากหมากแพง ขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค

พิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา
คณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวมสวดได้ 547 จบ
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมรมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 8 - 15 ปี
พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์จากจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 150 คน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 1,020 จบ

พระบาลีหรือพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกฉบับแปลสู่พากย์ภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์โดยสมาคมบาลีปกรณ์เป็นส่วนมาก
ชาวอังกฤษชื่อ Prof.T.W.Rhys Davids เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้น
“วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวโลกถึง ๓ เหตุการณ์ คือการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์
ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท
จริงๆทางวัดไม่ได้สร้างเป็นรูปจานบินแต่สร้างโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญา ความรู้จากการปฏิบัติธรรม และสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณเป็นต้นแบบซึ่งหากย้อนยุคไปดูสถูปหรือเจดีย์ทางพระพุทธศาสนายุคแรกของโลก
เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของการทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็คือ การที่ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ. ๙ คนแรกของวัดพระธรรมกาย นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับศาสตราจารย์ริชาร์ด ซาโลมอน
พระภิกษุรูปนี้ คือ พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชฺโช “ตั้งแต่เริ่มโตมา หลวงพี่มีความฝัน มีอุดมการณ์ อยากเป็นคนดี ซึ่งการเป็นคนดีนั้นต้องทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรม แล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย

ลฏุกิกชาดก ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ 
สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
ขันติวัณณชาดก ชาดกว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร