พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังนั่นเอง ชะเง้อคอแลเห็นไฟป่า
สีวิราชชาดก ว่าด้วยการให้ดวงตาเป็นทาน
ลูกเข้าวัดตั้งแต่ปี 2513 ขณะที่วัดยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม
นอกจากคุณยายฯจะช่วยปลดหนี้ก้อนใหญ่ให้ครอบครัวผมแล้ว
หลวงพ่อคะ..ก่อนลูกจะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัด
เวลานั้นเป็นเดือนกันยายน ปี ๒๕๒๔ ข้าพเจ้าพาบิดาเข้าโรงพยาบาล
จําได้แม่นยําว่าเป็นวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ข้าพเจ้ากับญาติสนิทผู้หนึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นปลาย ๆ ปี พ.ศ.๒๕๓๐
แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน
เหตุใดทำให้พี่สาวซึ่งเป็นเจ้ามือหวยใต้ ดินรํ่ารวยในช่วงแรก
ถ้าใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก

วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแนะให้ประชาชนยึดถือศีล-สมาธิ-ปัญญา-สามัคคี
สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดแล้ว
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณ เมืองชวีซ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครอง

แต่เดิมนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าประวัติศาสตร์ของอินเดียเริ่มต้นก่อนยุคพุทธกาล ประมาณพันปี แต่เมื่อมีการขุดพบเมืองหลายเมืองบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นต้นกำเนิด อารยธรรมของอินเดียในกาลต่อมา...............
อินเดียเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี ที่สำคัญอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อกล่าวถึงอินเดีย มิใช่เฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันออกเท่านั้น..............
เมื่อทราบความสำคัญของประวัติศาสตร์แล้ว เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ อย่างไรจึงจะถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ..........
นักศึกษาหลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์เป็นอดีตที่จบไปแล้ว จะไปศึกษาให้เสียเวลาทำไม ชีวิตเราจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้า จะถอยหลังไปศึกษาเรื่องราวเก่าๆ ทำไมคำถามนี้.......
ร้อยทิวาราตรีที่ผันผ่าน ธ สถิตในดวงมานมิจางหาย
ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์หลานศิษย์ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห้วงน้ำ                                                           
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่าน
“เนื่องจากคุณตาคุณยายของมะปิน ปลูกฝังเรื่องธรรมะให้แม่ตั้งแต่เด็ก ๆ
   แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน (Shaman : คนทรง, หมอผี)
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเดินทางไกลฉันใด
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง คือ ผู้สืบสานมโนปณิธานของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นจะต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบุญบารมี

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 2
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร