เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ตอนนั้น หมอเกอร์ไปค่ายวันแม่ของชมรมพุทธศาสตร์
...อ่านต่อ
สักวันหนึ่งหากเราเข้าถึงวิชชาธรรมกาย แล้วได้ไปรู้
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเป็นทางเดียว ที่จะทำให้มนุษย์
...อ่านต่อ
สภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน ศีลธรรมในตัวมนุษย์
...อ่านต่อ
“สาธารณรัฐสิงคโปร์” เป็นประเทศอัศจรรย์
...อ่านต่อ
“ความสุข” ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเวลาที่เราก้าวถึง
...อ่านต่อ
จะดูว่าชาติที่แล้วเราทำบุญ มามากหรือน้อยก็ให้ดูที่ชาตินี้
...อ่านต่อ
การสร้างวัด หรือสถาปนาสถานที่ใดที่หนึ่ง
...อ่านต่อ
จะทำให้เกิดเป็นผู้นำ เป็นที่รัก เคารพ เกรงใจ
...อ่านต่อ
การบริจาคทาน การทำบุญด้วยทรัพย์และปัจจัย ๔
...อ่านต่อ
การทำบุญทอดผ้าป่าธรรมชัย เป็นบุญที่มีอานิสงส์
...อ่านต่อ
ทันทีที่เกิดมาลืมตาดูโลก เราก็ต้องผจญกับภัยต่าง ๆ
...อ่านต่อ
คน สัตว์ สิ่งของ ลาภ ยศ สรรเสริญ อำนาจ
...อ่านต่อ
ผู้นำบุญคือ ผู้นำในการชักชวนคนให้ละชั่ว ทำดี
...อ่านต่อ
พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
ธรรมชาติของใจมนุษย์ มักคิดไปในเรื่องราวต่าง ๆ
...อ่านต่อ
.ถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนเราจะต้องเจอวิกฤติ
...อ่านต่อ
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรวมกันมาก ๆ ยิ่งมีพลัง
...อ่านต่อ
วัตถุต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นกายมนุษย์นั้น
...อ่านต่อ
การเจริญสติ ตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจ
...อ่านต่อ
อยากรู้หรือไม่ว่าทำไมทรัมป์ ถึงเป็นนักธุรกิจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร