เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวร
...อ่านต่อ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา
...อ่านต่อ
ปกติการทำวิชชาปราบมารจะต้องอยู่ใน อิริยาบถนั่งบนแผ่นฌาน ซึ่งแผ่นฌานจะเป็นประดุจ อวัยวะ
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน
...อ่านต่อ
เชื่อไหม..แม้ใครสักคนอยากจะเป็นคนดี แต่ก็ไม่ สามารถดีได้ทุกคน ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่า..
...อ่านต่อ
อีกไม่กี่วันก็จะถึง...วันบุญใหญ่ 6 บิ๊กบุญ ที่ลูกๆหลวงพ่อ จะได้เติมบุญ
...อ่านต่อ
1.คนที่ คิดได้ พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักคิด" 2.คนที่ คิดได้ พูดได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักวิชาการ"
...อ่านต่อ
มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุราว 20 ต้นๆ นั่งรถเมล์ผ่านสนามม้านางเลิ้ง เห็นผู้คน นับพันนับหมื่นคนเลย
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก
...อ่านต่อ
ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัยข้อร้องเรียน
...อ่านต่อ
บาปกับอกุศลนั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้แทนกันได้ มีหลายแห่งที่ บาป อกุศล
...อ่านต่อ
นิตยสาร NEWSWEEK ขึ้นหน้าปกอีกเรื่องหนึ่ง HEAVEN IS REAL ซึ่งแปลว่า สวรรค์มีจริง
...อ่านต่อ
นิพพิทา - เบื่อ "disenchantment" วิราคะ - คลาย "detachment"
...อ่านต่อ
It all depends on the luck of the draw.(สิ่งที่เราสุ่มเลือกล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนา
...อ่านต่อ
เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
หลวงพี่ ก่อนมรณภาพ ใจของท่านผูกพันกับสำนักสงฆ์ เพราะท่านบูรณะขึ้นมากับมือของท่าน
...อ่านต่อ
ยึดศีลธรรม นำใจ เราสุขี คิดสิ่งดี ทำจิต ให้ผ่องใส หลักศีลห้า
...อ่านต่อ
Line มี app ให้ใช้ โทรแบบกลุ่ม 200 คน เปิดตัว แอพใหม่ Popcorn Buzz
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร