เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุญนี่เป็นเรื่องสำค้ญทีเดียว เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั๋น จะต้องมีให้ครบ
...อ่านต่อ
จะถูกชัดถูกโหมถูกกระหนํ่า จะขยํ้าหํ้าหั่นไม่หวั่นไหว จะรักษาปณิธานความตั้งใจ ยิ้มสู้ไปแม้ชีพม้วยด้วยมั่นคง
...อ่านต่อ
นักสู้ท้อไม่เป็น แม้นยากเข็ญสักปานไหน บากบั่นฟันฝ่าไป ที่หวังไว้ ต้องมีวัน
...อ่านต่อ
ในกรณีที่ใช้ผสมยาเป็นยาจริงๆ เช่น ยาธาตุ ยาขับลม ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด ที่ผสมแอลกฮอล์ราว 3%ก็ยังทำให้ติดได้
...อ่านต่อ
อย่าว่าแต่ดื่มไวน์ที่เป็นเครื่องดื่ม ที่มีแอลกฮอล์น้อยๆ เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยให้กินข้าวได้มากๆ อย่างที่เขาว่ากันเลย แม้อาหารที่ปรุงด้วยเหล้า
...อ่านต่อ
ร่างกายต้องใช้หลายที่ แตใจดวงนี้ใช้เพียงที่เดียว คือ ศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ในทัศนะของพระอริยเจ้าทั้งหลาย พวกเราชาวโลก คือคนประมาทขาดสติแล้วทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้ แต่รู้สึกว่ายังเลิกไม่ได้ เพราะเป็นห่วงทางบ้านกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินใช้
...อ่านต่อ
อย่าให้สิ่งภายนอก มีผลต่อการรักษาใจของเรา ให้สังเกตดูว่า เราลุ้นลึก ๆ นึกหนักๆ หรือไม่
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมีนี้ มีความหมาย มีความหวัง และมีคุณค่า
...อ่านต่อ
หนทางนี้ มีแรงต้าน มีอุปสรรค มีความยากลำบาก เป็นทางผ่าน แต่หนทางนี้มีความสุข ความสำเร็จ เป็นปลายทาง
...อ่านต่อ
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญ เป็นทางเอกสายเดียวที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นทางเดียวที่นำเราไปสู่อายตนนิพพาน
...อ่านต่อ
ความประพฤติบางอย่าง ทั้งๆที่เราไม่ได้ยุ่งกับใคร กินๆ ดิ้นๆ อยู่ในบ้านของเราเองไม่ได้ ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ว่าคุณไปเต้นให้มันเป็นอะไรขึ้นมา
...อ่านต่อ
ดาราหรือนักร้องมีชื่อเสียงช่วงสั้น เพราะทำทานมาเพียงช่วงสั้นๆ คือนานๆ ทำที ไม่ตลอดต่อเนื่องบางคนมีชื่อเสียงยาวนาน
...อ่านต่อ
หัดนิ่งเสียบ้าง ยอม ๆ เสียบ้าง เพี่อไม่ใหัสูญเสียความสงบภายใน
...อ่านต่อ
ความฟุ้งเป็นเหมือน ภาพกลางอากาศ เป็นภาพลวงตา เป็นเหมือนพยับแดด ไม่มีตัวตน มันอยู่กับเราไม่นานหรอก
...อ่านต่อ
ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล
...อ่านต่อ
ตั่วเฮียเป็นผู้มีบุญ ชอบทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำจิตให้ผ่องใส ด้วยการคิด พูด และทำแต่เรื่องดีๆ มาตั้งแต่ในอดีต กระทั้งปัจจุบัน อี
...อ่านต่อ
ไม่มีเรี่องราวใด ที่จะน่าสะทกสะท้าน เกินกว่าเรื่องที่ปล่อยให้ใจของเราเศร้าสร้อย
...อ่านต่อ
บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อคือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก
...อ่านต่อ
อย่าไปคิดเอาชนะความเมื่อย ไม่สนใจจะดีกว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร