เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาการทำพลีกรรม 5 ที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำเอาไว้ว่า เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งๆ ขึ้นไปคือ
...อ่านต่อ
ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเข้า ก็จะรู้จักและเข้าใจไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้แม้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร
...อ่านต่อ
ความหวั่นไหวแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น ความหวั่นไหวแห่งจิต หมายถึงความที่จิตกระเพื่อมผิดจากปกติ กระเพื่อมด้วยความเสียใจหรือกระเพื่อมด้วยความดีใจก็ตาม แม้จะเป็นไปในทางที่ชอบใจ รื่นเริงยินดี
...อ่านต่อ
แต่...ถูกใจ ใช่กว่า
...อ่านต่อ
แม้เจ็บต้องทน แม้จนต้องเจ็บ เลิกเจ็บเลิกจน รวยล้นเหลือเก็บ เลิกบาปสร้างบุญ สุขล้นพ้นเจ็บ
...อ่านต่อ
โลกใบนี้ไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียว และก็ไม่ได้มีสุขอย่างเดียว หาสุขให้เจอ ละทุกข์ให้ได้ ก็ง่ายนิดเดียว
...อ่านต่อ
ลองทำตัวให้เล็กลง ถือตัวตนน้อยลง เห็นความสำคัญของตัวเองน้อยลง มองเห็นตัวเองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆ
...อ่านต่อ
จักดับกิเลสได้ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ โทสะ โมหะ
...อ่านต่อ
มนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการ "ตาย" หมายถึง สภาพร่างกายที่ ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีก
...อ่านต่อ
ปราบทัพพญามาร (ภาพยนตร์ 5 มิติ)
...อ่านต่อ
ว่าไหม... พูดกับคนอื่น ยังต้องใช้ความคิด พูดคุยกับคนใกล้ชิด ต้องคิดให้หนัก
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริง ไม่มีในโลก ไม่มีในสวรรค์ มีอยู่แต่ในพระนิพพานเท่านั้น
...อ่านต่อ
แต่มีความเกียจคร้าน มีความเพียรเลวหาประเสริฐไม่บุคคลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว แต่มีความเพียรมั่น ชีวิตนั้นย่อมประเสริฐกว่า
...อ่านต่อ
อย่าเอาความฉลาดไปอวดผิดที่ ผิดเวลา ผิดบุคคล เขาจะว่าอวดฉลาด ไม่ใช่ฉลาดอวด
...อ่านต่อ
วิชาทางโลก หรือการเรียนรู้ทางโลก เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ไปสู่สิ่งที่ยาก ยากมากๆ และก็ได้นิดเดียว
...อ่านต่อ
ของดี ที่ถูกก็อปปี้ เพราะ เป็นของดี มีคุณค่า เขาถึงก็อปปี้เลียนแบบ
...อ่านต่อ
ปัญญาทางโลก ต้องมีลิขสิทธิ์
...อ่านต่อ
ความสุขของผู้อื่นมาไว้ที่เรา ไม่ใช่เก็บเกี่ยวความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่เรา
...อ่านต่อ
ดื้อด้าน ว่ายากไม่เชื่อฟัง อย่างหนา ไม่มียางอาย
...อ่านต่อ
กฎแห่งการกระทำที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดี ชีวิตเราจะได้ไม่ผิดพลาด เป็นกฎสากลไม่เลือกปฏิบัติกับเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง แต่มีผลบังคับสรรพสัตว์ทั้งหมดในภพสาม
...อ่านต่อ
การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดา บิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร