เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย
...อ่านต่อ
มาค้นหาความหมายของคำว่าผู้หญิง 200% กันนะคะ
...อ่านต่อ
ปิดเทอมนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้วิชชาชีวิตตามหลักพุทธวิธีและตอบแทนคุณพ่อแม่
...อ่านต่อ
เฉพาะ Android ก่อนนะ ส่วน iphone มีแน่นอน รอแปป
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
...อ่านต่อ
“ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้สร้างโรงครัว เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิต”
...อ่านต่อ
คนบ้า มีอยู่ทุกที่....เอาเป็นว่า อย่า บ้าทำความชั่ว หรือ บ้าใบ้ ปัญญาอ่อน แล้วกัน...
...อ่านต่อ
“AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูงสุด 1 Gbps”
...อ่านต่อ
หากคุณเป็นคนที่มองหาความสำเร็จเหมือนกัน ขอแนะนำให้ลองอ่าน 9 สิ่งที่ต้องหยุดทำเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ แล้วมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย
...อ่านต่อ
เราเคยนึกไหมว่า ไปคุยกับคนบางคน ที่เขาไม่เข้าใจ เรื่องชาติหน้า.
...อ่านต่อ
ความฝันที่มีคนหัวเราะเยาะ คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ ความฝันที่ไม่มีใครสนใจ ไม่ได้เรียกว่าความฝัน
...อ่านต่อ
แบ่งปันสิ่งที่ดีและสวยงามให้คนที่คุณรักและรู้จักแล้วคุณจะได้ความรักและสิ่งดี ๆ
...อ่านต่อ
ที่ผู้นำเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นล่วงหน้า...ผู้ตามแม้แต่เห็นกับตายังไม่เชื่อตาตัวเอง.
...อ่านต่อ
ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณนั้นมีการศึกษาสูงส่ง มีความสามารถเป็นเลิศ รวยล้นฟ้า
...อ่านต่อ
ฝึกกายให้แกร่งด้วยออกกำลังกาย ฝึกใจให้แกร่งด้วยทำสมาธิ
...อ่านต่อ
แต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืน ธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันที
...อ่านต่อ
แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจเดินทางมาเพื่อดูความสำเร็จ ของพระพุทธศาสนา ความเอาชนะใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธ ที่จะนำพาศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจำชาติ
...อ่านต่อ
และทุ่มเทสร้างอาคารบุญรักษา และงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
...อ่านต่อ
ย่อมได้อานิสงค์ทั้งหมดทั้งสิ้น. ขอผลบุญที่เกิดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
...อ่านต่อ
โลกทางกายภาพ ที่มีภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร ส่วนอีกนัยหนึ่ง
...อ่านต่อ
...ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร