เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


 ปัจจุบันนี้ มีชาวพุทธผู้ศรัทธาเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพิ่มมากขึ้นทุกปี
...อ่านต่อ
 คุณยายฉลวย สมบัติสุข เล่าว่าในยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้ไม่กี่คน ก็มีแม่ชีจันทร์หรือคุณยายจันทร์
...อ่านต่อ
คุณอาจจะไม่ได้ทุกข์ใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว  แต่ทว่าสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำต่างหากล่ะที่น่าเสียใจยิ่งกว่า
...อ่านต่อ
1.ถ้าคุณเกิดมาจน ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้าตอนจากโลกนี้ไป คุณก็ยังจน นั่นแหละความผิดของคุณ
...อ่านต่อ
พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม ขับเคลื่อนพระศาสนา เป็นชื่อของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก
...อ่านต่อ
ทำไมถึง “จน” เพราะคุณยังมีความคิดแบบคนจนที่ยังไม่พัฒนา  คนจน กับ คนรวย ว่าคิดต่างออกไปอย่างไร ?
...อ่านต่อ
 1. จนเงิน มีเงินไม่พอใช้เลี้ยงดูตัวเองหรือไม่พอเลี้ยงดูคนที่เรารัก 2. จนเวลา ไม่มีเวลาใช้ชีวิต
...อ่านต่อ
บ่ายวันนี้หน้าเซเว่นปั๊ม ปตท. แยกยางตลาด มีขอทานคนหนึ่ง ไปรอขอเงินหน้าประตู ทำให้ประตูอัตโนมัติเปิดตลอดเวลา
...อ่านต่อ
 สิ่งเดียวที่ชาวโลกรุ่นก่อนเชื่อว่า     สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถ เผชิญทุกข์   กำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไป และ
...อ่านต่อ
  ความสะอาดเป็นความดีสากล ไม่ว่าชนชาติใด ศาสนาไหน ล้วนชื่นชมความสะอาดทั้งสิ้น อานิสงส์ของความสะอาดมีมากมาย
...อ่านต่อ
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุง อคฺคึว สนฺธมํ. ค่อย ๆ ตั้งตัว เหมือนค่อย ๆ ก่อไฟจากกองน้อย   หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส. 
...อ่านต่อ
1. ชีวิตมีความเป็นระเบียบ  ยิ่งหัวสมองปลอดโปร่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ มีการจัดระเบียบความคิด
...อ่านต่อ
อย่าไปดูที่ "เรียนสูง" แค่ไหน แต่ให้ดูที่เอาไปใช้ได้หรือเปล่า. อย่าไปดูที่ "เก่ง" แค่ไหน แต่ให้ดูที่แก้ปัญหาได้หรือเปล่า.
...อ่านต่อ
"แม้เรายังไม่ได้เป็นอาทิตย์ยามเที่ยง แต่เราก็จะเป็นตะเกียงดวงน้อยๆ ส่องแสงสว่างในมุมมืดกันต่อไป"                
...อ่านต่อ
  เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อย
...อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่ใส่ใจผล ระยะสั้น คนฉลาดใส่ใจผล ระยะยาว Majority of people think  about short-term results.
...อ่านต่อ
อนุภาพคุณยายอาจารย์(สงครามโลก) ,ประวัติคุณยายจันทร์ ขนนกยูง(ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย),คำสอนคุณยายชุด1-2
...อ่านต่อ
 บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ คือ การทำบุญทอดกฐิน
...อ่านต่อ
ในโลกนี้ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาล วันนี้คุณอาจเก่ง แต่พรุ่งนี้ อาจมีคนเก่งกว่าคุณ เพราะฉะนั้น คนใดก็ตามที่ภูมิใจว่า
...อ่านต่อ
หากคิดถึงความสำเร็จ ในวันหน้า ต้องกล้าเปลี่ยน แปลงตัวเองในวันนี้ Tomorrow's success 
...อ่านต่อ
การมองโลกในแง่ลบ อาจทำให้การตัดสินใจ บางอย่างผิดพลาดได้ Pessimism can create  a wrong decision.
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร