สำหรับคฤหัสถ์ ความขยันเป็นความดีขั้นต้น ได้ของกินแล้วแบ่งปันไป เป็นความดีชั้นสอง
...อ่านต่อ
ราชรถที่งามตระการตายังต้องเสื่อมโทรม ถึงร่างกายมนุษย์ก็จะต้องเสื่อมโทรมเช่นกัน
...อ่านต่อ
ในอาณาจักรของราชาผู้ทรงมีเมตตา และทรงดำรงธรรม ผู้คนย่อมอยู่กันอย่างเป็นสุข
...อ่านต่อ
คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้จนตลอดชีวิต ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
...อ่านต่อ
ผู้ที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ผู้แก่เฒ่า ผู้ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ก่อน ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้ว
...อ่านต่อ
คนโง่ แม้ไม่ถูกมัดตัว พูดขึ้นคราใด ก็มัดตัวเองครานั้น
...อ่านต่อ
มีญาติพี่น้องมาก เป็นการดี เหมือนต้นไม้ที่เกิดในป่ารวมกันมากต้น
...อ่านต่อ
​ความโกรธนั้นเกิดจากการที่ทนไม่ได้ ทีแรกก็น้อย แล้วก็ขยายมากขึ้น
...อ่านต่อ
คนที่คิดไม่เป็น ย่อมไม่ได้พบสิ่งวิเศษ
...อ่านต่อ
ข้าราชการ จะต้องขยันในการปฏิบัติราชการ ไม่ประมาทพลั้งเผลอ มีวิสัยทัศน์
...อ่านต่อ
พึงทิ้งคนที่ทิ้งเรา อย่าไปอาลัยไยดี คนที่คิดออกห่าง ก็อย่าไปคบหา
...อ่านต่อ
คบกับคนที่ต่ำ ย่อมตกต่ำ คบกับคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสียหาย
...อ่านต่อ
ขนาดพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากเห็นปานนี้ ผู้เป็นลูกกลับไม่ปรนนิบัติดูแลท่าน
...อ่านต่อ
ยามสัตว์โลกจะเสื่อมถอย หรือถึงคราวจะต้องสิ้นชีวิต
...อ่านต่อ
คนโง่ แม้ไม่ถูกมัดตัว พูดขึ้นคราใด ก็มัดตัวเองครานั้น
...อ่านต่อ
เพราะความตระหนี่กับความประมาท
...อ่านต่อ
ถึงจะยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ ไม่ว่าชายหรือหญิง
...อ่านต่อ
ธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กล่าววาจาเป็นสอง
...อ่านต่อ
ความรู้ ชาติกำเนิด และพวกพ้อง ก็นำความเป็นใหญ่และความสุขให้ในชาติหน้า ไม่ได้
...อ่านต่อ
ผู้ใด มีคุณธรรมที่ทำให้เจริญอย่างยิ่ง ๔ อย่าง คือพูดจริง ๑ วิจารณญาณ ๑
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร