ม้าดี รู้ได้ด้วยฝีเท้า โคถึก รู้ได้ในคราวลาเข็ญ บัณฑิตแท้ รู้ได้เมื่อเจรจา
...อ่านต่อ
ควรเปล่งแต่วาจางามเท่านั้น ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย
...อ่านต่อ
ปวงมิตรสหายย่อแหนงหน่ายกันได้ ด้วยสาเหตุเหล่านี้คือ สังสรรค์กันบ่อยเกินไป ๑
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าที่ลับ ย่อมไม่มีในโลก สำหรับผู้ทำบาปกรรมไว้
...อ่านต่อ
ถ้อยวาจาใด ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายได้ ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม
...อ่านต่อ
ควรเปล่งแต่วาจางามเท่านั้น ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย
...อ่านต่อ
ถ้าเหล่าสัตบุรุษถกเถียงกัน ไม่ช้าก็จะสมานกันได้ผิดกับพวกคนพาล ย่อมแตกหักกันไปเลย
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญา มีความพินิจรอบคอบ ย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้เพียงเล็กน้อย
...อ่านต่อ
การเลือกให้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ทานที่ให้พระทักขิไณยบุคคลในโลกนี้
...อ่านต่อ
โลกนี้ถูกไฟชราและมรณะเผาผลาญอยู่ เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้
...อ่านต่อ
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่และคนฉลาด
...อ่านต่อ
ผู้ใดเลี้ยงดูมารดาบิดาตามธรรมเนียม เขาอยู่ในโลกนี้ ผู้คนทั้งปวงก็สรรเสริญ
...อ่านต่อ
คำหยาบคายที่คนทั้งปวงพูด ใครทนได้ ความอดทนของผู้นั้น
...อ่านต่อ
แม้มีปัญญารุ่งโรจน์อย่างไฟ เมื่ออยู่ในต่างประเทศ
...อ่านต่อ
ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์
...อ่านต่อ
เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้
...อ่านต่อ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
...อ่านต่อ
ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์ ก็อย่าทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
...อ่านต่อ
ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน
...อ่านต่อ
กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
...อ่านต่อ
“คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่งอกงามในธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร