อันความดี ที่ทำ กลิ่นล้ำเลิศ
...อ่านต่อ
กาเอ๋ยกา กาดำ เขาหยวมนัก
...อ่านต่อ
เมื่อตัวเปลือน เปรอะไป เหงื่อไคลออก
...อ่านต่อ
แว่นตาช่วย ให้เห็น ได้เด่นชัด
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน แต่ไม่ ใช้ความคิด
...อ่านต่อ
อันตึกราม ใหญ่โต รโหฐาน
...อ่านต่อ
อันอาภรณ์ ยอมช่วยใ ห้สวยสรรพ
...อ่านต่อ
เจดีย์ใหญ่ แวววาม งามผ่องผุด
...อ่านต่อ
น้ำในบ่อ ในคลอง ในหนองสระ
...อ่านต่อ
ถึงอยู่ดี มีเรือน เหมือนวังใหญ่
...อ่านต่อ
เจ้าแมวเหมียว น่ารัก แต่มักดื้อ
...อ่านต่อ
เจ้าเด็กน้อย เกิดมา กายาเปล่า
...อ่านต่อ
นกยางขาว สวยกาย แต่ภายนอก
...อ่านต่อ
ห่มผ้าเหลือง ไม่ดำรง ทรงสิกขา
...อ่านต่อ
เอาเชือกผูก มัดกคน จนแน่นหนา
...อ่านต่อ
ถึงตาบอด ไม่แย่ พอแก้ได้
...อ่านต่อ
กุหลาบงาม หนามคม ทิ่มจมเนื้อ
...อ่านต่อ
ตัวเป็นพระ ทำเป็นพระ ประเสรีฐสุด
...อ่านต่อ
มีไม้เท้า ใช้ยัน ยุดร่างกาย
...อ่านต่อ
มะพร้าวแก่ แก่ดี มีประโยชน์
...อ่านต่อ
ถึงเป็นหมา ก็เป็นหมา ข้าซื่อสัตย์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร