หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น
...อ่านต่อ
ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มาก ๆ ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์
...อ่านต่อ
หยุดในหยุดหยุดให้ สนิทเทียว หยุดอย่างนี้จะเชี่ยว ชาญได้
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะ ขอให้นั่งไปเถอะ ปฏิบัติไปทุกวัน เพราะทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิ
...อ่านต่อ
คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราทำนั่นแหละ คือของเราอย่างแท้จริง สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ
...อ่านต่อ
บารมี ๑๐ ทัศ ต้องสร้างตอนมีกายมนุษย์ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญ
...อ่านต่อ
ประโยชน์อย่างน้อย ที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่งคือ ทำให้เราได้เข้า
...อ่านต่อ
อย่าทำตามกำลัง ต้องทำให้เต็มกำลัง ให้มันสุด ๆ ในระดับที่นึกแล้วปลื้ม นึกแล้วมีปีติ
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เป็นวันเวลาที่มีคุณค่า เราใช้ทุกอนุวินาทีในการ แสวงหาความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เริ่มที่ศูนย์กลางกาย เริ่มต้นหยุดกับนิ่งพอหยุดกับนิ่งได้ใจเราสบาย
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรม ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีละเว้นแต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
สัตว์ต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ๒ เท้า, ๔เท้า, สัตว์ปีก เป็นต้น
...อ่านต่อ
หากเราอยากเป็นยอดมนุษย์ เป็นยอดพระ เป็นยอดสามเณร เป็นยอดอุบาสก
...อ่านต่อ
จะได้มีส่วนในบุญทุกบุญที่ท่านทำ จะทำให้มีสายบุญกับหมู่คณะ
...อ่านต่อ
สิ่งที่ผิดพลาด จะหมดไป ต้องแก้ไข ด้วยตนเอง
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดทำให้ลูกได้สามีที่ดี เราไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย
...อ่านต่อ
การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
ทำบุญประณีต เพื่อให้..หัวใจเราประณีต จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
...อ่านต่อ
เราทุกคนเจอระเบิดเวลากันทุกวัน ตลอดเวลาเลย ๒๔ น.
...อ่านต่อ
เรามาฝึกฝนตนเอง ให้สมบูรณ์แบบที่สุด อะไรเป็นบุญต้องขวนขวายทำให้สมบูรณ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร