คำนินทา หลากล้น จากคนอื่น
...อ่านต่อ
มีความรู้ มีพลัง ดุจช้างสาร
...อ่านต่อ
อันทรัพย์สิน นั้นไซร้ หาไม่ยาก
...อ่านต่อ
ต้นไม้ใหญ่ สูงโลด อยู่โดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
แม้เอาเป็ด ขึ้นแท่น ขานแทนไก่
...อ่านต่อ
อาศัยเขา อย่าเขื่อง หรือเงื่อนหงอย
...อ่านต่อ
ปราชญ์แม้หลบ ตัวอยู่ ตามผูผา
...อ่านต่อ
คำคนชื่น ท้วงทัก มักบาดหู
...อ่านต่อ
เด็กทำผิด ลองให้ อภัยเขา
...อ่านต่อ
ถึงมั่งมี จนยาก มากยศศักดิ์
...อ่านต่อ
มีเงินทอง พูดอะไร ใครก้เชื่อ
...อ่านต่อ
ตอไม้ คลองคด หลายลดเลี้ยว
...อ่านต่อ
ยามมีเรื่อง วุ่นวาย ระคายหู
...อ่านต่อ
คนเกียจคร้าน งานน้อน ทำหงอยเหงา
...อ่านต่อ
เป็นผู้ใหญ่ ไม่คิด รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
เมือ่หูเบา ใจเบา เชื่อเขาหมด
...อ่านต่อ
ดอกไม้สี สุมกองไว้ ดูไม่สวย
...อ่านต่อ
มีหนังสือ เก็บไว้ แต่ในตู้
...อ่านต่อ
แม้บึงน้ำ ลำราง ลึกกว้างใหญ่
...อ่านต่อ
ร้อนไฟโกรธ มีอะไร เทียบได้ติด
...อ่านต่อ
เมื่อกายใจ สงบเย็น อยู่เป็นสุข
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร