หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เขาจะเปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปทำไมนะ เปลี่ยนไปก็เเก่ก็เจ็บ ก็ตาย
...อ่านต่อ
ถ้าวิธีถูกต้อง ก็จะทำให้ถูกส่วนเอง จะโล่ง โปร่ง เบาสบาย กายสงบ ใจสงบ
...อ่านต่อ
โลกที่เราอยู่นี้ ใช่ละคร แต่ที่แท้เป็นสมร- ภูมิสู้ ธรรมอธรรมต่อกร กันอยู่
...อ่านต่อ
บุญต้องทำตอนมีชีวิตอยู่ อย่าไปทำตอนที่ตายแล้ว สมมุติยกสมบัติให้ใครก็ตาม
...อ่านต่อ
เราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่ช่วงขณะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพราะฉะนั้น
...อ่านต่อ
คือ วิธีการทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
ต้องสอนตนเองให้ได้.."ถ้าสอนตนเองได้ การสอนผู้อื่นก็ไม่ยากอะไร"
...อ่านต่อ
การให้โอกาสบุญช่วย ก็คือ..เราต้องนึกถึงบุญ ถ้านึกบุญไม่ออก ก็ทำให้ใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอยู่ภายใน
...อ่านต่อ
เราใช้บุญทุกวัน เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน
...อ่านต่อ
ทำบุญไม่สม่ำเสมอ สมบัติจึงขาดช่วง ถ้ามีบุญมาก
...อ่านต่อ
บนเส้นทางชีวิตไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบที่สวยงาม แต่เต็มไปด้วยขวากหนามที่เราจะต้องก้าวข้ามไป
...อ่านต่อ
ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่เกิด ดับ หลับ ตื่น และทางไปสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไปแล้ว เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่าน
...อ่านต่อ
เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียว เราต้องแยกให้ออกว่า
...อ่านต่อ
เมื่อเราประสบทุกข์ เพราะวิบากกรรมเก่า ตามมาทัน สิ่งที่ต้องทำก็ คือ
...อ่านต่อ
มรรคผลนิพพานเป็นอกาลิโก ไม่จำกัดกาลสมัย และไม่ผูกขาดกับใคร
...อ่านต่อ
คนเราลองรู้แค่ ๒ ด้านนี้ ก็ครบทุกด้าน เมื่อรู้แล้ว
...อ่านต่อ
กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี แต่การหมดกำลังใจ มีเพียงอย่างเดียวคือ...
...อ่านต่อ
เหลือเวลาอีกเพียง 7 วัน ให้ลูกๆทุกวัน ไปลุยชวนบวช ให้ลงลานธรรมให้ได้ ไม่งั้นอายฟ้า อายดิน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร