หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่เกิด ดับ หลับ ตื่น และทางไปสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไปแล้ว เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่าน
...อ่านต่อ
เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียว เราต้องแยกให้ออกว่า
...อ่านต่อ
เมื่อเราประสบทุกข์ เพราะวิบากกรรมเก่า ตามมาทัน สิ่งที่ต้องทำก็ คือ
...อ่านต่อ
มรรคผลนิพพานเป็นอกาลิโก ไม่จำกัดกาลสมัย และไม่ผูกขาดกับใคร
...อ่านต่อ
คนเราลองรู้แค่ ๒ ด้านนี้ ก็ครบทุกด้าน เมื่อรู้แล้ว
...อ่านต่อ
กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี แต่การหมดกำลังใจ มีเพียงอย่างเดียวคือ...
...อ่านต่อ
เหลือเวลาอีกเพียง 7 วัน ให้ลูกๆทุกวัน ไปลุยชวนบวช ให้ลงลานธรรมให้ได้ ไม่งั้นอายฟ้า อายดิน
...อ่านต่อ
คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น
...อ่านต่อ
ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มาก ๆ ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์
...อ่านต่อ
หยุดในหยุดหยุดให้ สนิทเทียว หยุดอย่างนี้จะเชี่ยว ชาญได้
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะ ขอให้นั่งไปเถอะ ปฏิบัติไปทุกวัน เพราะทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิ
...อ่านต่อ
คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราทำนั่นแหละ คือของเราอย่างแท้จริง สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ
...อ่านต่อ
บารมี ๑๐ ทัศ ต้องสร้างตอนมีกายมนุษย์ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญ
...อ่านต่อ
ประโยชน์อย่างน้อย ที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่งคือ ทำให้เราได้เข้า
...อ่านต่อ
อย่าทำตามกำลัง ต้องทำให้เต็มกำลัง ให้มันสุด ๆ ในระดับที่นึกแล้วปลื้ม นึกแล้วมีปีติ
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เป็นวันเวลาที่มีคุณค่า เราใช้ทุกอนุวินาทีในการ แสวงหาความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เริ่มที่ศูนย์กลางกาย เริ่มต้นหยุดกับนิ่งพอหยุดกับนิ่งได้ใจเราสบาย
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรม ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีละเว้นแต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร