หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


“เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”
...อ่านต่อ
ขอให้รักษาอารมณ์ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย แล้วเราจะเข้าถึงพระธรรมกาย อย่างง่ายดาย
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย จะมีจิตใจมั่นคง และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใดก็ตาม จะอยู่ป่าเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ในเมือง ในสถานพยาบาล หรือที่ใดก็ตาม
...อ่านต่อ
ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว การทะเลาะเบาะแว้ง
...อ่านต่อ
อย่าให้ใจเศร้าหมอง สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเรา
...อ่านต่อ
ใจจะมีความสุขแล้วใจจะไม่อยากไปไหน อยากอยู่กับภาพภายใน อยู่กับดวง อยู่กับองค์พระ
...อ่านต่อ
อย่าทำตามกำลัง ต้องทำให้เต็มกำลัง ให้มันสุด ๆ ในระดับที่นึกแล้วปลื้ม นึกแล้วมีปีติ มีความภาคภูมิใจ
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ ด้วยการสอนตัวเราทุกวันว่า...
...อ่านต่อ
บุญที่เกิดขึ้นกับทุกๆ คน เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย
...อ่านต่อ
เกิดมามุ่งสู่เป้า
...อ่านต่อ
ทำให้หมดใจ แต่อย่าให้หมดตัว เมื่อเราทำเต็มกำลังของเราแล้ว หมดใจของเราแล้ว
...อ่านต่อ
มันเกี่ยวกับความหมองและใสของใจ ซึ่งจะไปสำแดงออกตอนใกล้ตาย เขาเรียกว่า “กรรมนิมิต”
...อ่านต่อ
...บุญต้องทำตอนมีชีวิตอยู่ อย่าไปทำตอนที่ตายแล้ว สมมุติยกสมบัติให้ใครก็ตาม
...อ่านต่อ
ให้หมั่นปฏิบัติธรรมให้ได้ ทุกวันทุกคืน อย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
เหตุภัย อะไรต่างๆ เกิดขึ้นมา ก็เพราะว่า บาปนั่นแหละจ้ะ บันดาลให้ สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรามาหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ ฝึกให้ติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
ต้องขยันนั่งเพื่อตัวของเราเป็นอันดับแรกส่วนคนอื่นเป็นอันดับสอง
...อ่านต่อ
ความตายไม่มีนิมิตหมาย ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตัวเอง เหมือนมีลูกระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน
...อ่านต่อ
ขอให้เห็นคนสำคัญกว่างาน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เปลี่ยนแปลงไป ขอเพียงเราอดทนในสถานการณ์นั้นๆ ให้ได้ และตั้งมั่นอยู่ในบุญ ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปเอง..."
...อ่านต่อ
เราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อคว ามอยู่รอด เก่งในเรื่องทำมาหากินอย่างเดียว...มันไม่พอ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร