หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
ทำบุญประณีต เพื่อให้..หัวใจเราประณีต จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
...อ่านต่อ
เราทุกคนเจอระเบิดเวลากันทุกวัน ตลอดเวลาเลย ๒๔ น.
...อ่านต่อ
เรามาฝึกฝนตนเอง ให้สมบูรณ์แบบที่สุด อะไรเป็นบุญต้องขวนขวายทำให้สมบูรณ์
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเรา
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ทุกคน ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
โจทย์ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการตั้งโจทย์นำไปสู่การแสวงหา
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าของเราทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่
...อ่านต่อ
แม้มีทิพยจักษุ แต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เห็น เหมือนเรามีกล้องส่องทางไกล
...อ่านต่อ
เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตกันแล้ว
...อ่านต่อ
ถ้าหลวงพ่อเลือกได้... หลวงพ่ออยากจะกลับไป มีชีวิตที่อยู่ในวัยแข็งแรง
...อ่านต่อ
อยากใดฤามาดแม้น อยาก”ไม่อยาก” อยาก “ไม่อยาก” แสนยาก อยากได้
...อ่านต่อ
อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่
...อ่านต่อ
บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย บุญเกิดจากการให้ทาน ผังสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นคน โภคทรัพย์สมบัติ
...อ่านต่อ
กรรมในอดีตกับปัจจุบัน จะเกื้อกูลกันนะ ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
...อ่านต่อ
"สละอารมณ์ขุ่นมัวก็เพื่อตัวเอง จะได้มีความสุขก่อนคนอื่น"
...อ่านต่อ
จึงไม่ได้ทำงานที่แท้จริงเสียที มีความรู้แค่เพื่อการดำรงชีพ เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น
...อ่านต่อ
บริหารเวลาของเรา ให้เป็น เพราะนี่คืองาน ที่แท้จริงของเรา
...อ่านต่อ
แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครแนะนำหรือแนะนำแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อ เพราะมองไม่ออก มองไม่เห็น
...อ่านต่อ
ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ใน ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น
...อ่านต่อ
ด้วย กาย วาจา ใจ สิ่งนั้นคือ "กำไรชีวิต"
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร