หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


"๒๓๘ วัด ภาคใต้  ยอมอุทิศชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา"

    ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงยืดเยื้อ...

...................................................................................................................................................................................


"ความในใจส่วนหนึ่งจากพุทธบุตร ๓ จังหวัดภาคใต้

    ชาวพุทธจริงๆ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุ แต่ต้องได้รับผลของการก่อเหตุจากบางพวก บางกลุ่ม...

...................................................................................................................................................................................


"เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ จากใจหนูน้อยรักพระพุทธศาสนา"

     หนูเห็นหลวงพ่อละมุล ท่านยอมสู้ตาย ไม่ทิ้งวัด ไม่ยอมหนี จะอยู่ที่ภาคใต้ต่อไป น้องแป้งก็จะอยู่เป็นกำลังใจ...

...................................................................................................................................................................................


"พุทธบุตร เป็นหนึ่งเดียวกัน"

      อยากให้กำลังใจพระในภาคใต้ ตอนแรกๆ ที่อาตมามาอยู่ที่วัดร้าง มีแต่ความหวาดผวา เพียงแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่า...

...................................................................................................................................................................................


"รวมใจชาวพุทธ สู่พุทธบุตรชายแดนภาคใต้"

       พุทธบุตรสามจังหวัด ท่านมีความอึดและอดทนมาก ท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต...

...................................................................................................................................................................................


"SUPERMONK"
พุทธบุตรผู้นำพัฒนา ๕ วัดร้างให้เป็น "วัดรุ่ง"

       ด้วยการนำของพุทธบุตร และความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ของเหล่าพุทธบริษัท ๔...

...................................................................................................................................................................................


"ร่วมบุญซื้อที่ดิน มีสมบัติเหลือกินไปทุกชาติ"

       กำลังทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก แต่เมื่อสามารถตัดใจถวายได้ บุญใหญ่ย่อมบังเกิดขึ้น...

...................................................................................................................................................................................


อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป
"ก่อนตายจิตเลื่อมใสได้ไปสวรรค์"

       การทำใจให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทำให้เกิดความสุขตั้งแต่เริ่มต้นที่เกิดความเลื่อมใส...

...................................................................................................................................................................................


"อานุภาพของทิศ ๖" ตอนที่ ๔

       ถ้าพ่อแม่ไม่ได้สอนเอาไว้ก่อน ก็เป็นเรื่องหนักของครู แต่ถึงอย่างไรครูก็ต้องสอน...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ทำไมคนเราถึงชอบทำความผิด ทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี"

       พูดง่ายๆ คือ "ดี ชั่ว รู้หมด แต่อดไม่ได้ที่จะทำ" ปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งในขณะที่ทำงานเป็นทีม"

       ในการที่จะทำงานเป็นทีมนั้น ก่อนอื่นต้องปรับนิสัยของคนในทีมงาน ให้ได้เสียก่อน ...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ การนำธุรกิจที่เป็นอบายมุขเข้าตลาดหลักทรัพย์ สมควรหรือไม่"

       เศรษฐกิจต้องดี และจิตใจก็ต้องสมบูรณ์ ด้วยศีล ด้วยธรรม...

...................................................................................................................................................................................


Smile world
"วัดไทยนางาโน่"

       วัดไทยนางาโน่ ได้กลายเป็นแหล่งเนื้อนาบุญ ที่ผู้มีบุญมาสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่อง...

...................................................................................................................................................................................


DMC โกอินเตอร์ กับ ภิญญ์พลอย สัมภวคุปต์

       จากการที่ได้มารู้ความจริงว่า วัดไม่ได้เป็นไปตามข่าว ทำให้พลอยรู้สึกสงสารวัด สงสารพระพุทธศาสนามาก...

อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org