หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต
...อ่านต่อ
รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องรักษาความบริสุทธิ์ If you love to study Vijja Dhammakaya
...อ่านต่อ
"ใจใสๆใจสบายๆ เดี๋ยวสิ่งเลวร้าย ทั้งหลายจะมลายหายสูญนะจ๊ะ.."
...อ่านต่อ
ความสุขจากสมาธิเกิดขึ้นเพราะจิตที่บริสุทธื์ ยิ่งบริสุทธิ์ ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ใจก็ถูกกลั่นให้ใสสะอาด มีความสุขเป็นรางวัล
...อ่านต่อ
วิธีการทำให้ใจใส สามารถทำได้..โดยการนั่งสมาธิ เป็นประจำทุกวัน และทำบุญบ่อยๆ เพื่อให้กระแสธารแห่งบุญไหลมา
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องปกติ ของโลกใบนี้ ที่มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์
...อ่านต่อ
ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ พรรษานี้ จึงเป็นพรรษาที่ถึงเวลาแล้ว
...อ่านต่อ
ตอนนี้หลวงพ่อไม่ อยากทำอะไรแล้ว อยากมานั่งหลับตา ลูกต้องขวนขวายกันนะลูกนะ
...อ่านต่อ
รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด ลูก หากหยุดนิ่งไซร้ ถึงได้
...อ่านต่อ
ข้างนอกเคลือนไหว ข้างในหยุดนิ่ง บุคคลใดมีสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน บุคคลนั้นเป็นยอดคน
...อ่านต่อ
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลาง
...อ่านต่อ
สิ่งที่พึงเว้น...สิ่งที่พึงเพิ่ม สิ่งใด...ที่เป็นข้าศึกต่อการ เข้าถึงวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
ทุก ๆ สิ่งมีอยู่แล้ว ในกลางกาย แม้อารมณ์สบาย ที่กำลังแสวงหา
...อ่านต่อ
ความสม่ำเสมอ ในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากจะปฏิบัติให้ถูกวิธีและถูกส่วนแล้ว
...อ่านต่อ
หลักสำคัญที่สุด ของการทำหน้าที่ กัลยาณมิตร คือ การปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญกุศล
...อ่านต่อ
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม
...อ่านต่อ
เป็นพระนี่อยู่เหนือความรวยความจนนะ พระไม่ได้คิดเรื่องรวยและก็ไม่ได้คิด เรื่องจน
...อ่านต่อ
การเข้าถึงธรรมนั้น เป็นเรื่องของจิตใจ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน จะให้เร็วไวดังใจนั้นเป็นไปไม่ได้
...อ่านต่อ
เราได้ลงทุนปฏิบัติธรรม ในระดับหนึ่งแล้ว ก็ต้องเดินทางกันต่อไป
...อ่านต่อ
ง่าย ๆ สบาย ๆ ชัดใสสว่าง มีความสุข เข้าไปช้า ๆ ชัด ๆ นิ่ง ๆทุกดวงธรรม
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราพัฒนาวัด ช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร