หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


หลักสำคัญที่สุด ของการทำหน้าที่ กัลยาณมิตร คือ การปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญกุศล
...อ่านต่อ
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม
...อ่านต่อ
เป็นพระนี่อยู่เหนือความรวยความจนนะ พระไม่ได้คิดเรื่องรวยและก็ไม่ได้คิด เรื่องจน
...อ่านต่อ
การเข้าถึงธรรมนั้น เป็นเรื่องของจิตใจ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน จะให้เร็วไวดังใจนั้นเป็นไปไม่ได้
...อ่านต่อ
เราได้ลงทุนปฏิบัติธรรม ในระดับหนึ่งแล้ว ก็ต้องเดินทางกันต่อไป
...อ่านต่อ
ง่าย ๆ สบาย ๆ ชัดใสสว่าง มีความสุข เข้าไปช้า ๆ ชัด ๆ นิ่ง ๆทุกดวงธรรม
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราพัฒนาวัด ช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้ง
...อ่านต่อ
ให้ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียว เหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อเจออุปสรรค ท่านไม่คิดเรื่องอื่นเลย
...อ่านต่อ
การสร้างวัดใหญ่ ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร บางคนถามหลวงพ่อว่า "ที่สร้างใหญ่ๆนี่
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น (ยามมีเหตุการณ์ร้าย) ขอให้พวกเราคิดดูให้ดี... สู้ตอนนี้ ก็ชนะตอนนี้
...อ่านต่อ
แม้ทุกคนจะอุทิศตนเข้ามาสร้างบารมีในวัดแต่ ยังคงมีกิเลสหลงเหลืออยู่กระนั้น
...อ่านต่อ
1. ความมีวินัย 2.ความเคารพ 3.ความอดทน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระคุณสามประการ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ..การทำใจของเราให้ว่างเปล่า ปราศจากภารกิจ ใสบริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่ง อยู่ภายใน
...อ่านต่อ
ดวงบารมีทุกดวง จะซ้อนกันอยู่ในกลางตัวของเรา พอรวมได้ถูกส่วน ก็จะกลั่นธาตุในตัวเรา
...อ่านต่อ
ลูกต้องฝึกให้ทุกรอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องต้น ท่าม-กลาง เบื้องปลาย
...อ่านต่อ
ลืมตาหาทรัพย์ภายนอก หลับตาหาทรัพย์ภายใน
...อ่านต่อ
กำลังใจนี่แปลก ยิ่งให้เขาเท่าไหร่ เรายิ่งได้เพิ่ม ผู้ให้ย่อมได้รับ
...อ่านต่อ
ให้ทำอย่างมีความสุข เป็นปกติของมนุษย์ถ้าทำอะไรไม่มีความสุข มันจะเบื่อ
...อ่านต่อ
ขอให้หมั่นตรึกระลึก สอนใจตนเอง ทุกวันว่า... “เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพียงอย่างเดียว
...อ่านต่อ
ที่ผ่านมาเราก็หยุดได้ดีในระดับหนึ่ง เหลือ แต่ตั้งใจมากไป หยุดได้ แบบกด ๆ จึงมีความสุข
...อ่านต่อ
เหมือนที่หลวงพ่อ เคยอุปมา เหมือนนัก ยูโดสายแดง ระดับ Professor ยังย้อนกลับมาฝึกท่าเริ่มต้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร