หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ขอกราบแทบเท้าขอบคุณพระเดชพระคุณทุกรูปมา ณ โอกาสนี้
...อ่านต่อ
บุญเป็นทุกสิ่งของชีวิต เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ ของปุถุชนไปจนถึงพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ
ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลาย ในกาลก่อน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
...อ่านต่อ
รู้แจ้งได้ เป็นรู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานได้ ไปเรียนรู้อะไรต่าง ๆได้ เรื่องปรโลกจะไม่เป็นความลับ
...อ่านต่อ
คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเอง
...อ่านต่อ
เราควรชิงช่วงเวลาในสถานการณ์เช่นนี้สร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะเป็นสถานการณ์ที่วัดกำลัง ในการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมี จะต้องไม่ยินดีต่อความสะดวกสบาย ให้ถือว่าความสะดวกสบายนั้น
...อ่านต่อ
ความสำเร็จมีอยู่แล้ว เหลือแต่เพียงเราไปทำให้ มันสำเร็จ ทุกอย่างจะสำเร็จหมดเลย
...อ่านต่อ
ถ้าเรารักตัวเอง ก็ต้องหมั่นสั่งสมเติมบุญ เติมบารมี
...อ่านต่อ
เป็นทรัพย์อันประเสริฐ เป็นทางมาแห่งความสุขกาย สบายใจ คนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์อยู่ เพราะไม่รู้จักพอมีแล้วอยากมีอีก
...อ่านต่อ
คนที่ด่าว่าวัด ก็ว่าเรื่องของเขาไป..แบกบาปไป เราก็ต้องว่า เรื่องของเราสั่งสมบุญกันให้เต็มที่...
...อ่านต่อ
ความสำเร็จมีอยู่แล้ว เหลือแต่เพียงเราไปทำให้ มันสำเร็จ ทุกอย่างจะสำเร็จหมดเลย
...อ่านต่อ
พอตกกลางคืนก็ระลึกนึกถึงบุญ ที่ทำมาตลอด ใจก็ชุ่มชื่น เบิกบาน แจ่มใส มีความสุข
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่ กับงานสร้างบารมีคือ อย่าไปไหนตามลำพัง ให้มีพระธรรมกายอยู่ในใจเราตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ มนุษย์มักจะหวงแหนทรัพยากรเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตตนและครอบครัว
...อ่านต่อ
กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม มีเอาไว้เพื่อการสร้างบารมีทั้งนั้น หลวงพ่อทำงานมาแล้วทุกอย่าง
...อ่านต่อ
... ฉะนั้น เราทำอาคารบุญรักษา...พระนิพพาน..ก็จะรักษาเราไปตลอด​เส้นทางเลย... ​
...อ่านต่อ
...แต่ถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาก็ได้ แต่ก็ได้อย่างสะเปะสะปะ แต่ถ้าตั้งความปรารถนาแล้วมันได้อย่างแน่นอนทีเดียว
...อ่านต่อ
" ผู้ที่มีความเคารพมาก ตระหนักในความดีของผู้อื่น จะเป็นที่มาแห่งปัญญาด้วย
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราสร้างความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ทำทาน นั่งสมาธิเจริญภาวนา หรือช่วยงานพระศาสนา บุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
...อ่านต่อ
สิ่งนี้มีอยู่ในตัวเรา อยู่ที่ปากเรา เป็นแต่เพียงเรายิ้ม เราก็ยิ้มได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร