หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เพราะเราเหลือเวลาอย่างจำกัด...ไม่มากแล้ว จะต้องเก็บเอาความดี... ทั้งทาน ศีล ภาวนา ไปให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
ถ้ายังไม่พบพระธรรมกายในตัว ไม่อย่างนั้นเกิดมาตายฟรี
...อ่านต่อ
แต่การแสวงหามักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง
...อ่านต่อ
เป็นเครื่องระลึกนึกถึงตลอดเวลา นึกถึงแล้วจะชื่นใจ 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก
...อ่านต่อ
ก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือ เปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย จึงมีอุปสรรคน้อย
...อ่านต่อ
เราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี อย่าคิดว่า ทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แค่ความคิดคำนึงว่า ขอพักก่อน
...อ่านต่อ
บางคนเคยรัก เเล้วก็มาชัง เสียใจนะ บางคนเคยชัง เเล้วก็มารัก
...อ่านต่อ
การต่อสู้ที่แท้จริง คือ ต่อสู้กับ"กิเลสในใจของเรา
...อ่านต่อ
เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้ว ว่า...เรายังต้องเดินทางไกล อีกยาวนาน ไม่รู้เท่าไร
...อ่านต่อ
ใจเป็นธาตุสำเร็จ ถ้าใจอยู่ในตำแหน่งแห่งความสำเร็จ
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภหรือการค้ากำไรเกินควร
...อ่านต่อ
มีความปรารถนาดี ให้กับเพื่อนเราทุก ๆ คน เมื่อเรามองอย่างนี้ สิ่งที่เราจะได้รับ
...อ่านต่อ
การวิจารณ์นั้นถ้าถูกต้อง ก็เป็นบุญที่เกิดจากการสนทนาธรรม แต่ถ้าไม่ถูกต้อง ก็เป็นบาป
...อ่านต่อ
ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำ บนดิน ในอากาศ
...อ่านต่อ
วิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป
...อ่านต่อ
ทำใจให้เป็นกลางๆในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อใจของเราจะได้มุ่งเข้าสู่หนทางสายกลาง
...อ่านต่อ
ยอดนักสร้างบารมี ต้องเร็วไวต่อการสร้างบารมี ยอดนักสร้างบารมีต้องไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี ทำให้เต็มที่เต็มกำลัง
...อ่านต่อ
หลับตาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร ไม่เกี่ยวกับระยะทาง และกาลเวลารวมทั้งภาษาก็ไม่เป็นสิ่งที่กีดขวาง
...อ่านต่อ
การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ด้วยปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิ
...อ่านต่อ
เมื่อมันมากระทบ เราจะต้องไม่หวั่นไหว ทำใจให้เป็นกลาง ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร