หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เกิดมามุ่งสู่เป้า
...อ่านต่อ
ทำให้หมดใจ แต่อย่าให้หมดตัว เมื่อเราทำเต็มกำลังของเราแล้ว หมดใจของเราแล้ว
...อ่านต่อ
มันเกี่ยวกับความหมองและใสของใจ ซึ่งจะไปสำแดงออกตอนใกล้ตาย เขาเรียกว่า “กรรมนิมิต”
...อ่านต่อ
...บุญต้องทำตอนมีชีวิตอยู่ อย่าไปทำตอนที่ตายแล้ว สมมุติยกสมบัติให้ใครก็ตาม
...อ่านต่อ
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
...อ่านต่อ
ให้หมั่นปฏิบัติธรรมให้ได้ ทุกวันทุกคืน อย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
เหตุภัย อะไรต่างๆ เกิดขึ้นมา ก็เพราะว่า บาปนั่นแหละจ้ะ บันดาลให้ สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรามาหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ ฝึกให้ติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
ต้องขยันนั่งเพื่อตัวของเราเป็นอันดับแรกส่วนคนอื่นเป็นอันดับสอง
...อ่านต่อ
ความตายไม่มีนิมิตหมาย ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตัวเอง เหมือนมีลูกระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน
...อ่านต่อ
ขอให้เห็นคนสำคัญกว่างาน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เปลี่ยนแปลงไป ขอเพียงเราอดทนในสถานการณ์นั้นๆ ให้ได้ และตั้งมั่นอยู่ในบุญ ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปเอง..."
...อ่านต่อ
เราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อคว ามอยู่รอด เก่งในเรื่องทำมาหากินอย่างเดียว...มันไม่พอ
...อ่านต่อ
นิ่ง ๆ สบายๆยิ่งนิ่งเหมือนก้อนหินยิ่งสบายมาก ตั้งใจมากไม่ได้ ต้องสบาย ไม่ไปกดเค้น
...อ่านต่อ
ไม่มีอะไรจะวิเศษสุดเท่ากับการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์
...อ่านต่อ
เพราะคิดดูก่อนนี่แหละ จึงทำให้เลื่อนการเข้าถึงธรรมยืดออกไป เพราะฉะนั้นคิดทำก่อนเลยนะ
...อ่านต่อ
พระองค์ตั้งโจทย์ชีวิตไว้ว่า ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย นอกจากความ ตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้วิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
แล้วทำใจของเรานี้ ให้ผ่องใส ให้เยือกเย็น สบาย ๆ
...อ่านต่อ
งานทุกอย่างต้องช่วยกันทำ ช่วยกันดูช่วยกันแล อย่าละเลยหน้าที่ คิดเสียว่าเป็นงานของเราทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ชีวิตจิตใจและทุกสิ่งที่เรามี เพื่อการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
บางอย่างก็ต้องแนะให้เขาทำ บางอย่างก็ต้องทำให้เขาดู
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร