หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


อนุโมทนามหาสังฆทานถึง ๓,๐๐๐ วัด

    เหล่าพุทธบุตร นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นจำนวน หลายพันรูป เพื่อฉันภัตตาหาร ก็ทำให้นึกถึง ยอดนักสร้างบารมี...

...................................................................................................................................................................................


" ภาษาบาลีความรู้นำทางสู่สมบัติทั้ง ๓ "

   มาร่วมแสดงมุทิตา สักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยการทำบุญถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด...

...................................................................................................................................................................................


" ถวายยารักษาโรค ประกอบเหตุแห่งการมีอายุยืน "

พระอรหันตเถระ รูปหนึ่งชื่อพากุละ ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง ๑๖๐ ปี คือท่านเป็นฆราวาสอยู่ ๘๐ ปี...

...................................................................................................................................................................................


" มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓ "

       พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ ท่านมีความประสงค์ ที่จะถวายกำลังใจ และปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ผู้รักษา พระพุทธศาสนา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...

...................................................................................................................................................................................


อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป " ตอนเจดีย์ทราย "

        เวลาที่เหลืออยู่อีกปีเศษ ๆ นี้ ให้ช่วยกันทำให้สำเร็จ วันเวลามันผ่านไป เวลาข้างหน้าเรา เหลือน้อยนิดเดียว. ..

...................................................................................................................................................................................
พุทธสถาน

สร้างพุทธสถานเพื่อรองรับล้านพุทธบุตร

        เราไม่เคยเห็นพุทธบุตร มาชุมนุมกันหลายแสน แต่เราเคยได้ยินในสมัยพุทธกาล หรือพระสัมมาพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิด ขึ้นมานานแล้ว . .. a

...................................................................................................................................................................................


" เชื้อสายธรรมกาย "

          " คนในโลกนี้ทั้งโลก ล้วนมีพระธรรมกาย อยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะไม่มีธรรมกาย...

...................................................................................................................................................................................


คนพาลมีลักษณะอย่างไร คบแล้วมีโทษอย่างไร

      คนพาล คือคนที่ชอบคิดชั่ว ชอบพูดชั่ว ชอบทำชั่วเป็นปกติ เป็นอาจิณ ไม่ใช่นานๆ ถึงจะเผลอไปทำสักครั้งหนึ่ง ...

...................................................................................................................................................................................


เวลาอ่านหนังสือเรียนทีละหลายๆ เล่ม หลายๆ วิชาแล้ว มักจะแยกแยะ ไม่ออก จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

       สำหรับผู้ที่มีเพื่อน หรือญาติพี่น้อง สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเอาไว้ก็คือ เมื่อถึงคราวจำเป็นเราต้องเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้...

...................................................................................................................................................................................


การทำแท้งด้วยความจำเป็น เช่น ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน หรือขณะตั้งครรภ์ เกิดป่วย เป็นโรคหัดเยอรมัน จะเป็นบาปหรือไม่

เพราะการทำแท้ง คือ การฆ่าคน เมื่อขึ้นชื่อว่าฆ่าเสียแล้ว ย่อมเป็นบาปทั้งนั้น...

...................................................................................................................................................................................


" วัดเจริญภาวนา ลอนดอน โวคกิ้ง "

       สถานที่อันเหมาะสมสำหรับ การประพฤติปฏิบัติธรรม ของผู้ที่มีความสนใจ ที่จะมาศึกษาการฝึกสมาธิ...

...................................................................................................................................................................................


" SUPER MONK " วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย "

       เพราะว่าเป็นพระนักพัฒนา เวลาทำอะไรท่านตั้งใจ ทำจริงตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา ต่อศาสนิกชน...

...................................................................................................................................................................................


" สิปาง บุญแต่ง หญิงมั่น UNSEEN "

     .. ความมั่นใจ.. เป็นสิ่งที่ใครคง ไม่กล้าปฏิเสธว่า คือบันไดสำคัญที่ทำ ให้ผู้คนจำนวนมาก ก้าวไปสู่ความสำเร็จ...

อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org