หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ให้ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียว เหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อเจออุปสรรค ท่านไม่คิดเรื่องอื่นเลย
...อ่านต่อ
การสร้างวัดใหญ่ ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร บางคนถามหลวงพ่อว่า "ที่สร้างใหญ่ๆนี่
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น (ยามมีเหตุการณ์ร้าย) ขอให้พวกเราคิดดูให้ดี... สู้ตอนนี้ ก็ชนะตอนนี้
...อ่านต่อ
แม้ทุกคนจะอุทิศตนเข้ามาสร้างบารมีในวัดแต่ ยังคงมีกิเลสหลงเหลืออยู่กระนั้น
...อ่านต่อ
1. ความมีวินัย 2.ความเคารพ 3.ความอดทน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระคุณสามประการ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ..การทำใจของเราให้ว่างเปล่า ปราศจากภารกิจ ใสบริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่ง อยู่ภายใน
...อ่านต่อ
ดวงบารมีทุกดวง จะซ้อนกันอยู่ในกลางตัวของเรา พอรวมได้ถูกส่วน ก็จะกลั่นธาตุในตัวเรา
...อ่านต่อ
ลูกต้องฝึกให้ทุกรอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องต้น ท่าม-กลาง เบื้องปลาย
...อ่านต่อ
ลืมตาหาทรัพย์ภายนอก หลับตาหาทรัพย์ภายใน
...อ่านต่อ
กำลังใจนี่แปลก ยิ่งให้เขาเท่าไหร่ เรายิ่งได้เพิ่ม ผู้ให้ย่อมได้รับ
...อ่านต่อ
ให้ทำอย่างมีความสุข เป็นปกติของมนุษย์ถ้าทำอะไรไม่มีความสุข มันจะเบื่อ
...อ่านต่อ
ขอให้หมั่นตรึกระลึก สอนใจตนเอง ทุกวันว่า... “เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพียงอย่างเดียว
...อ่านต่อ
ที่ผ่านมาเราก็หยุดได้ดีในระดับหนึ่ง เหลือ แต่ตั้งใจมากไป หยุดได้ แบบกด ๆ จึงมีความสุข
...อ่านต่อ
เหมือนที่หลวงพ่อ เคยอุปมา เหมือนนัก ยูโดสายแดง ระดับ Professor ยังย้อนกลับมาฝึกท่าเริ่มต้น
...อ่านต่อ
การจะแนะนำตักเตือนผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียว
...อ่านต่อ
ใจของเรา ความคิดเข้ามาได้ทีละอย่าง ถ้าคิดดี ชั่วกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีบางครั้งเราก็ต้องอดทน ต้องเหนื่อยยากลำบาก
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว
...อ่านต่อ
" ที่ตรงนี้(ยมโลกมหานรกขุม 5 )ร้อนมาก สิ่งที่จะไปหาได้ต้องเย็นมากๆ ที่ตรงนี้ทุกข์มาก
...อ่านต่อ
สุขในการทำใจหยุดนิ่ง จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำเลย เพลิน อร่อย ยิ่งนั่งแล้ว ไม่มืด
...อ่านต่อ
การที่พวกเราออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพก็ดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร