หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


งานทางโลกกับงานทางธรรม ก็คล้าย ๆ กันคือ...ถ้าทำด้วยฉันทะ มันจะมีความสุข
...อ่านต่อ
ระบบการควบคุมชีวิตมี ๓ อย่าง คือ บุญ บาป และไม่บุญไม่บาป ธรรม ๓ ประการนี้
...อ่านต่อ
รีบชิงช่วงสร้างบารมี ก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปสู่ปรโลก เพราะเราไม่รู้ภพชาติในอดีต
...อ่านต่อ
เดี๋ยวสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจะมลายหายสูญ..บุญจะได้ช่องส่งผลให้เรา
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลก มีคติ 2 ทาง คือ... สุคติ (โลกสวรรค์) และทุคติ (อบายภูมิ)
...อ่านต่อ
กำลังใจของทุกคนมีเท่ากัน กำลังใจของหลวงพ่อก็มีเท่ากับลูกทุกองค์ ต่างกันตรงที่หลวงพ่อนำมาใช้บ่อย ๆ
...อ่านต่อ
“ถ้าใจอยู่กับตัว ความบริสุทธิ์ ก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ พอจิตบริสุทธิ์ก็จะหลุด เข้าไปสู่ภายในได้”
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต
...อ่านต่อ
รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องรักษาความบริสุทธิ์ If you love to study Vijja Dhammakaya
...อ่านต่อ
"ใจใสๆใจสบายๆ เดี๋ยวสิ่งเลวร้าย ทั้งหลายจะมลายหายสูญนะจ๊ะ.."
...อ่านต่อ
ความสุขจากสมาธิเกิดขึ้นเพราะจิตที่บริสุทธื์ ยิ่งบริสุทธิ์ ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ใจก็ถูกกลั่นให้ใสสะอาด มีความสุขเป็นรางวัล
...อ่านต่อ
วิธีการทำให้ใจใส สามารถทำได้..โดยการนั่งสมาธิ เป็นประจำทุกวัน และทำบุญบ่อยๆ เพื่อให้กระแสธารแห่งบุญไหลมา
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องปกติ ของโลกใบนี้ ที่มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์
...อ่านต่อ
ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ พรรษานี้ จึงเป็นพรรษาที่ถึงเวลาแล้ว
...อ่านต่อ
ตอนนี้หลวงพ่อไม่ อยากทำอะไรแล้ว อยากมานั่งหลับตา ลูกต้องขวนขวายกันนะลูกนะ
...อ่านต่อ
รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด ลูก หากหยุดนิ่งไซร้ ถึงได้
...อ่านต่อ
ข้างนอกเคลือนไหว ข้างในหยุดนิ่ง บุคคลใดมีสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน บุคคลนั้นเป็นยอดคน
...อ่านต่อ
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลาง
...อ่านต่อ
สิ่งที่พึงเว้น...สิ่งที่พึงเพิ่ม สิ่งใด...ที่เป็นข้าศึกต่อการ เข้าถึงวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
ทุก ๆ สิ่งมีอยู่แล้ว ในกลางกาย แม้อารมณ์สบาย ที่กำลังแสวงหา
...อ่านต่อ
ความสม่ำเสมอ ในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากจะปฏิบัติให้ถูกวิธีและถูกส่วนแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร