หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ถามว่า “เหนื่อยไหม” ในการที่เราจะไปชวนเขามาทำความดี ตอบว่า... “เหนื่อย”
...อ่านต่อ
บุญ เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเกิดเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ
แต่ละชีวิตรวมทั้งตัวเราด้วยกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นยากมาก ไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วน
...อ่านต่อ
ถ้ากลัวความตาย ต้องหันหน้าไปพิจารณาความตาย และสั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆ
...อ่านต่อ
การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
วิธีตอบแทนพระคุณบิดามารดา ที่ดีที่สุด คือ...การเอาร่างกาย ที่ท่านให้มานั่งหลับตาให้ดี ให้ละเอียดที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด
...อ่านต่อ
สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ
...อ่านต่อ
จะต้องไม่โต่ง ไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ซ้าย ไม่ขวา มันต้องพอดี...พอดี เราจะเอาชนะมัน
...อ่านต่อ
ใจ หยุดสนิทไว้ กลางกาย ฟ้า ถล่มดินทลาย นิ่งไว้ ใจ ตรึกทุกลมหาย ใจลูก
...อ่านต่อ
สังเกตดู ถ้ารู้สึกเบื่อ ไม่ใช่นะลูก อารมณ์เบื่อ ไม่มีในพระธรรมกาย เส้นทางภายในไม่มีเบื่อ
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต
...อ่านต่อ
เราต้องอดทน เราต้องเสียสละ และมีความรักต่อหมู่คณะ ให้สมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันให้ดี
...อ่านต่อ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล
...อ่านต่อ
กายของนักรบกองทัพธรรม เป็นกายที่จะยังสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก ภพสาม และธาตุธรรมทั้งหมด
...อ่านต่อ
งานทางโลกกับงานทางธรรม ก็คล้าย ๆ กันคือ...ถ้าทำด้วยฉันทะ มันจะมีความสุข
...อ่านต่อ
ระบบการควบคุมชีวิตมี ๓ อย่าง คือ บุญ บาป และไม่บุญไม่บาป ธรรม ๓ ประการนี้
...อ่านต่อ
รีบชิงช่วงสร้างบารมี ก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปสู่ปรโลก เพราะเราไม่รู้ภพชาติในอดีต
...อ่านต่อ
เดี๋ยวสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจะมลายหายสูญ..บุญจะได้ช่องส่งผลให้เรา
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลก มีคติ 2 ทาง คือ... สุคติ (โลกสวรรค์) และทุคติ (อบายภูมิ)
...อ่านต่อ
กำลังใจของทุกคนมีเท่ากัน กำลังใจของหลวงพ่อก็มีเท่ากับลูกทุกองค์ ต่างกันตรงที่หลวงพ่อนำมาใช้บ่อย ๆ
...อ่านต่อ
“ถ้าใจอยู่กับตัว ความบริสุทธิ์ ก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ พอจิตบริสุทธิ์ก็จะหลุด เข้าไปสู่ภายในได้”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร